Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Římští bohové – Seznam, legendy a srovnání s řeckými bohy

Římští bohové a náboženství a náboženství byli silně ovlivněni řeckým náboženstvím, takže bylo založeno na božském panteonu a mytologii.  Římské náboženství bylo polyteistické, což je víra ve více bohů a jejich uctívání.

Římské náboženství bylo otevřené

Římské náboženství bylo po celou dobu své existence velmi otevřené, takže v průběhu dějin přidávali Římané neustále božstva nová, takže vypracovat přesný římský panteon božstev je velmi těžké.

Římští bohové

Mezi nejznámější římské bohy lze zařadit Jupitera, Juna, Marse, Neptuna a Dianu.

  • Jupiter byl nejvyšší z římských bohů, který vládl nebesům a hromu.
  • Juno byla manželkou Jupitera a měla na starosti především zásnuby a manželství.
  • Mars byl pro změnu bohem válek a zemědělství.
  • Neptun pak vládl nad mořem.
  • Diana byla ochránkyni žen.

Nejznámější římské mýty

Mezi nejznámější římské mýty patří mýtus o založení Říma, kde zásadní roli sehráli bratři Romulus a Remus. Romulus nakonec při sporech o vymezení hranic města Říma zabíjí svého bratra a stává se jediným králem nově vzniklého města, které se později stane jedno z nejdůležitějších měst na světě.

Nádherná socha boha Neptuna

Triády

Velmi populární byly v římském náboženství triády, které byly s velkou pravděpodobností vzaty z etruského náboženství.

Nejznámější římská triáda byla bůh Jupiter, bohyně Juno Regina a bohyně Minerva. Tento kult tří božstev byl držen především v Kapitolském chrámu.

Vztahy římských bohů

Vyznat se ve všech vztazích římských bohů není lehké, takže zde jen nastíním vztahy hlavního římského boha Jupitera, který měl za manželku Junu.

Bůh Jupiter byl synem Saturna a Opsa. Jeho sourozenci pak byli Neptun, Pluto, Ceres, Vesta a Juno.

Z božského manželství mezi Jupiterem a Junou pak vznikla dcera Minerva, která se pak stala římskou bohyní umění, řemesel a moudrostí.

Malba bohyně Venuše - Venus Adonis

Římští kněží

I římské náboženství má své kněze, kteří byli vybíráni pouze z nejvyšších vrstev římského obyvatelstva.

Jejich kněžská dráha je však nikterak neomezovala v jejich občanském i politickém životě, takže se mohli ženit, mít děti a vést aktivní politický život.

Římské chrámy a domácí kulty

Římané neuctívali božstva pouze pro jejich původ, ale mnohem spíše pokud si mysleli, že nějak významným způsobem zasáhli v jejich prospěch. Svým božstvům přinášeli Římané oběti do pompézních římských chrámů.

Mezi nejznámější chrámy patřil v Římě Kapitolský chrám či Apollónův chrám nebo chrám Herkulův. Velmi významný byl rovněž domácí kult, jehož středem byl v každé římské domácnosti krb, který se skládal z obětí zvířat a květin předkům.

Kde se potkáte s římskými bohy?

Na cestách po Itálii je určitě neminete. Všude je spousta soch, obrazů a nebo kulturních odkazů.

Pro následující italská města jsme pro vás napsali průvodce.

Římští bohové závěr

Panteon římských bohů je fascinující. Jak už jste si mohli všimnout, tak se v mnohém podobá řeckým bohům. Jména římských bohů zná každý především díky tomu, že byly použity i pro názvy planet naší sluneční soustavy (a dalších objektů spojených s vesmírem nebo kosmonautikou).

Diskuze ke článku