Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Řečtí bohové na Olympu – Seznam, jména, rodokmen

Řecké náboženství se zrodilo zhruba v roce 2000 před Kristem. Ovlivnila ho především řecko-mykénská kultura i vlivy starého Egypta a Orientu. Řecké náboženství bylo polyteistické. Řečtí bohové na Olympu se staly nepřehlédnutelnými v celé evropské kultuře.

Hlavním pramenem je Homér

Nejdůležitějším pramenem, ze kterého odborníci a vědci čerpají hlavní informace o řecké mytologii a řeckých bozích je proslulý básník Homér, který nám představuje pojetí řeckých bohů vrcholné mykénské doby.

Jak Řekové své bohy uctívali?

Řekové uctívali bohy rozličnými způsoby. Hlavně však šlo o modlitby a oběti. K poctě bohů se rovněž konaly zpěvy, tance, hromadné průvody, dramatické i gymnastické hry.

Postupem času vznikala v Řecku kultovní místa, ve kterých se konaly národní slavnosti. Mezi nejznámější kultovní místa v Řecku patřily Délos, Delfy a Olympia. Nejslavnější gymnastické hry, které se s velkou slávou pořádaly každý čtvrtý rok k poctě boha Dia, byly hry Olympijské a Řekové podle nich počítali svůj letopočet. Řečtí bohové také poměrně často sestupovali na zem a nezřídka měli i děti se smrtelníky. Známý je například polobůh Héraklés, který byl synem boha Dia a smrtelnice Alkmény.

Řečtí bohové z Olympu

Nejmocnější řečtí bohové

Všech olympských bohů je dvanáct. K nejmocnějším řeckým bohům patři Zeus, Poseidon a Hádes. Zeus byl na prvním místě, protože byl nejvyšším vládcem. Druhým a třetím nejmocnějším řeckým bohem byl Poseidon, který vládl nad vodami a Hádes, který ovládl podsvětí. Hádés byl pak bohem, který nebydlel přímo na Olympu, nýbrž žil ve svém zlatém přepychovém paláci v nejtemnější části podsvětí, které nikdy neopouštěl. Z toho důvodu nepatřil mezi Olympské bohy.

Vlastnosti řeckých bohů

Řečtí bohové byli představováni jako nesmrtelné lidské bytosti s nadlidskými vlastnostmi.

Diova manželka

Diova manželka byla bohyně Héra. Tato bohyně vynikala především svou krásou, takže z tohoto důvodu se stala manželkou boha Dia. Byla však velmi žárlivou a mstivou manželkou, takže všechny Diovy milenky stíhala svou zlobou a krutou nenávistí. Byla zpodobňována s diadémem a žezlem.

Trosky chrámu zasvěceného řeckým bohům

Diovi sourozenci

Vedle manželky Héry a již zmiňovaného boha podsvětí a boha moří, měl ještě Zeus další sourozence v podobě bohyně rodinného krbu Hestie a bohyně plodnosti země a rolnictví Démétér.

Diovy děti

Zeus měl také děti. Šlo o bohyni moudrosti a vítězné války Athénu, boha slunce a světla, lékařství, hudby, poezie, umění a čistoty Apollóna, bohyni měsíce, ochránkyně přírody a zvěře Artemis, boha ohně a kovářství Héfaistose, boha války Arése, bohyni krásy a lásky Afrodité, boha obchodníků, poutníků, řečníků, atletů, vynálezců, podvodníků a zlodějů Hermése.

Kromě toho měl Zeus i nevlastní děti. Nejznámějším je zřejmě Héraklés. Hrdina oplývající nadlidskou silou, který jako jedinný získal nesmrtelnost a tím se vlastně také stal bohem.

Víte, že…

Řečtí bohové se stali předobrazem pro římské bohy. Přečíst si o tom můžete v samostatném článku. Římští bozi je pak v mnohém zastínili, když jejich jména byla použita pro pojmenování planet v naší sluneční soustavě.

Řečtí bohové podrobněji

Nyní si představíme jednotlivé řecké bohy trochu více detailně.

Athéna

Pallas Athéna je v řecké mytologii velmi důležitou bohyní. Na starost má právo a spravedlnost, proto je velmi spojená se soudnictvím a naleznete ji vyobrazenou na každém rohu. Zároveň je to bohyně dalších souvisejících oblastí zejména moudrosti a umění. V určitém smyslu i války a strategie, ale hlavně vítězství. Jejím římským protějškem je Minerva. Athéna je dcerou nejvyššího boha Dia, jehož je také oblíbenkyní. Podle Hellénských legend je ale Athéniným otcem Pallas – okřídlený kozlí obr.

Athéna má velmi ráda lidi a jejich ochránkyní. Ona měla pomyslnou záštitu nad sněmy a shromážděními. Athéna dává lidem blahobyt a ochraňuje děti a nemocné. Athéňanům darovala olivu a tím se stala i pomyslnou zakladatelkou a ochránkyní řeckého zemědělství.

Závěr řečtí bohové

Řečtí bohové jsou fenomén, který přečkal staletí. Jejich význam už netkví ani tak v náboženství, ale v tom, jak se zapsali do celoevropské kultury. Řecké bohy se vyplatí znát, už jenom proto, že na vás mlčky shlíží z mnoha míst a uměleckých děl.

Diskuze ke článku