Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Spolkové země Německa – Mapa, hlavní města, historické uspořádání

Německo má od roku 1990, kdy došlo ke sjednocení Německa, 16 spolkových zemí. Všechny spolkové země Německa si stručně představíme v tomto článku. Podíváme se i na politické uspořádání a jeho historii.

Politické uspořádaní země

Německo je parlamentní demokracií. Parlament je jednokomorový a tvoří ho Spolkový sněm. O obsazení parlamentu rozhodují každé 4 roky voliči. Nejvyšším ústavním orgánem výkonné moci v Německu je spolková vláda, které předsedá kancléř nebo kancléřka.  Ve spolkové vládě je pak třináct spolkových ministrů.

Spolkové země Německa mapa

Mapa spolkové země Německa. Následující ilustrovaná mapa, vám udělá trochu lepší představu o rozložení hlavních německých států a jejich pamětihodností.

Spolkové země Německa mapa

Spolkové země Německa

Bádensko-Württembersko

Je situované na jihovýchodě Německa a hlavním městem je Stuttgart. Tato spolková země je špičkou mezi evropskými centry moderních technologií, proslavili ji šikovní vynálezci jako Carl Benz, Gottlieb Daimler a Robert Bosch.

Bavorsko

Jedná se o největší spolkovou zemi a hlavním městem je Mnichov. Velkolepý Oktoberfest, romantický zámek Neuschwanstein a krása alpských vrcholků sem přitahuje více zahraničních turistů než kterákoliv jiná spolková země. Bavorsko je země skvělého piva a kožených kalhot.

Berlín

Berlín je nejenom hlavním městem Německa, ale také jednou ze spolkových zemí.  Berlín každoročně láká turisty z celého světa. Muzejní ostrov je například největším muzejním komplexem v Evropě a zbytky Berlínské zdi jsou stále in.

Braniborsko

Nachází se kolem hlavního město Německa. Země je plná nádherných jezer a hlubokých lesů. Vedle nádherné přírody je zde k vidění několik architektonických skvostů v čele s hlavním městem Braniborska, které se jmenuje Postupim.

Brémy

Brémy jsou nejmenší spolkovou zemí a v minulosti byly důležitým a významným hanzovním městem. Ikonickým symbolem města je socha Brémských muzikantů.

Dolní Sasko

Dolní Sasko se rozkládá od pobřeží Severního moře až po pohoří Harz. Tato země se chlubí pěknými ostrovy, automobilovou značkou Volkswagen a pěkným hlavním městem – Hannoverem.

Durynsko

Hlavním městem Durynska je Erfurt. Durynsko je zeleným srdcem Německa a v minulosti zde působili Schiller, Goethe a německý reformátor Martin Luther.

Typická německá vesnice

Hamburk

Hamburk je nejenom staré hanzovní město s největším přístavem Německa, ale také spolkovou zemí. Jedná se o moderní město, které je centrem vědy a médií. Hamburk a naše země jsou spojeny přes Labe. Dnešní Hamburk je moderní velkoměsto – centrum obchodu a kultury. Velmi známá je zdejší Labská filharmonie.

Hesensko

Spíše menší země v centrální části Německa s hlavním městem Wiesbaden. Daleko proslulejší je však město Frankfurt nad Mohanem, díky kterému je tato nenápadná země významným dopravním uzlem. Frankfurt je také největším městem. Hesensko se rozkládá na pravém břehu Rýna, kde jsou nížiny. Zbytek spolkové země je jinak poměrně hornatý a kopcovitý.

Šlesvicko-Holštýnsko

Je nejsevernější spolkovou zemí s hlavním městem Kiel. Návštěvu si zaslouží například pitoreskní přístav ve Flensburgu. Země se nachází na jihu Jutského poloostrova, kde je také jedinná pozemní hranice s Dánskem. Velká část území je obehnána mořem, kde se ostatně nachází i jeden z největších chráněných území v Německu – Národní park Šlesvicko-holštýnské wattové moře.

Meklenbursko-Přední Pomořansko

Je častým výletním cílem nadšenců do vodních sportů. Přístup k Baltskému moři zajišťuje této spolkové zemi příliv financí z čilého turistického ruchu.

Porýní-Falc

Je země s dlouhou historií a bohatou vinařskou tradicí. Touto oblastí protékají řeky Mosely a Rýn, na jejichž březích uvidíš nádherné hrady a rozkošné vinice.

Kolín nad Rýnem je finančním centrem země

Sársko

Leží na hranici s Francií. V minulosti patřilo k Francii, ale od roku 1957 je součásti Německa. Francouzská kultura však ovlivnila gastronomii i pohodový životní styl této země.

Severní Porýní-Vestfálsko

Je nejlidnatější spolkovou zemí Německa. Hlavní město je Düsseldorf. Porýní je zejména průmyslovou oblastí. Z turistických atrakcí potěší neobvyklá visutá dráha ve Wuppertalu.

Sasko

Sasko hraničí s Českou republikou. Drážďany jsou hlavní město této spolkové země. Země se může pyšnit krásnými historickými městy jako jsou Lipsko nebo Míšeň. Nádherná je také oblast Saského švýcarska, které bezprostředně sousedí s Českým Švýcarskem.

Sasko-Anhaltsko

Hlavní město této země je Magdeburk, které je zároveň nejzajímavějším místem celé spolkové země. Uprostřed města stojí za prohlídku mohutná katedrála, která byla po druhé světové válce zcela obnovena.

Více o Německu?
Máme pro vás samostatný článek s mapami Německa. Nebo zjistěte více o německé vlajce.

Závěr spolkové země Německa

Německo je velká a rozmanitá země. Každý spolkový stát je jiný, a to nejenom svým charakterem, ale i velikostí a historickým významem. Nejmenší státy vznikaly z bohatých hanzovních měst. Naopak největší státy jako například Bavorsko jsou větší, než Česká republika (rozlohou, počtem obyvatel i ekonomikou). A co vy, znáte už teď lépe spolkové země Německa?

 

Diskuze ke článku