Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Národní park Podyjí – Zajímavosti, výlety, naše tajné tipy!

Národní park Podyjí se nachází v Jihomoravském kraji a jedná se o nejmenší národní park v České republice. Byl vyhlášen roku 1991 a rozkládá se kolem řeky Dyje.

Národní park Podyjí se představuje

Rozloha Národního parku Podyjí činí 63 kilometrů čtverečních, přičemž z 84 procent je zalesněný. Kromě obvyklých lesních porostů zde rostou i vzácné dřeviny a keře.

Národní park chrání krásnou lokalitu v délce 40 kilometrů, která je zaklíněna do údolí řeky Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Typické pro tuhle oblast jsou pestré mozaiky skalních amfiteátrů a příkrých stěn včetně meandrů a luk podél řeky Dyje.

Národní park Podyjí ukrývá mnohé zajímavosti

Pestrá rozmanitost fauny a flory

Národní park Podyjí je demonstrací výjimečně neporušeného říčního údolí v hojně zalesněné krajině jihozápadní Moravy. Nachází se zde velké množství živočišných a rostlinných druhů.

Nejdůležitějším činitelem je řeka Dyje, která zde v minulosti zformovala údolí s krásnými meandry, kamennými moři a lesostepmi kolem jejího toku.

Kolem řeky Dyje je opravdu nádherná a divoká příroda

Ojedinělá je vysoká různorodost fauny a flory. Vyskytuje se tady 77 druhů chráněných rostlin a 65 druhů savců. Za všechny savce jmenujme netopýra hvízdavého nebo vydru říční.

Panoramata národního parku jsou jedinečná

Návštěvnické centrum

Při návštěvu parku doporučuji také navštívit zajímavou expozici návštěvnického centra v Čížově, kde uvidíte i kousek železné opony, která nás v komunistických letech neblaze sužovala.

Centrum, kde si také můžete zakoupit pohlednice a informační materiály, je v letních měsících otevřeno každý den od 9 do 18 hodiny. U centra je k vidění ještě venkovní geologická expozice.

Park se nachází na hranici s Rakouskem

Řeka Dyje dovede být klidná i divoká

Nejvyšší bod

Nejvyšším bodem celého národního parku je kopec Býčí hora, který je vysoký 536 metrů nad mořem a najdete ho na hranici s Rakouskem na Braitavě.

Geologie parku

Geologické podloží celého území je formováno metamorfovanými a vyvřelými horninami okraje Českého masívu. Starší metamorfity jsou z období starohor a jejich stáří se odhaduje na 800 milionů let. Mladší vyvřeliny jsou taktéž starohorní a jsou staré zhruba 600 milionů let.

Kolem řeky se nachází i několik rybníčků

Pohled z výšky na národní park Podyjí

Nádherné výhledy

O hluboce zarytém údolí řeky Dyje je možné hovořit jako o malém říčním kaňonu. Nejkrásnější pohledy do tohoto kaňonu najdete z turistických vyhlídek na horních hranách svahů.

V létě je to opravdu krásné místo na pěší výlety

Překrásné jsou výhledy z Nového Hrádku nebo Králova stolce.

Rozhlehlé plochy kamenných nebo balvanových ploch mají na četných místech tzv. kamenná moře. Můžete je spatřit na více místech národního parku, především pak pod Ledovými slujemi při cestě z Papírny na Sealsfieldův kámen či na straně sousedního Rakouska.

Znojmo je na jednom okraji parku

Výchozí body pro turistiku

  • Vranov nad Dyjí – V městě můžete navštívit nádherný zámek nebo také se vykoupat ve vodní nádrži Vranov nad Dyjí s oblíbeným kempem Vranovská pláž. Do národního parku pak vyrazte po červené směr Obelisk nad Ledovými slujemi (5,1 km).
  • Čížov – Nejlepší výchozí bod uprostřed národního parku. Vyražte po červené nebo modré. Nádherná je procházka na hrad Hardegg na rakouské straně (4,5 km).
  • Podmolí – Malá vesnice také zhruba uprostřed parku. Vyrazit můžete po červené, modré nebo zelené. Jenom k řece je to přeci jenom kus cesty.
  • Mašovice – Nabízí hezkou a celkem rovinatou cestu k vyhlídce Králův stolec.
  • Hranice – Skvělý výchozí bod těsně u rakouské hranice. Po pár metrech vás přivátá vysut lávka. Dá se tady udělat hezký okruh po modré – Lipinské stezce.
  • Znojmo – Samotné město je nádherné a určitě si nenechte ujít prohlídku. Národní park začíná hned za hradbami. Buď se vydejte po žluté přímo u řeky nebo po červené směr Špalkova vyhlídka as dále.

Na druhém konci je zase monumentální Vranov nad Dyjí

Národní park Podyjí závěr

Kdybychom měli popsat celý národní park jedním slovem, tak bychom řekli, že je „nádherný.“ Opravdová divočina na místě, kde byste ji zrovna nehledali. Přitom je to vlastně docela malý kus přírody, ale na tak krásném místě, že byste pro dovolenou jenom těžko hledali lepší. Opravdu stojí za to!

Diskuze ke článku