Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kateřinská jeskyně Blansko – Otevírací doba, vstupné, průvodce

Kateřinská jeskyně se nachází v Moravském krasu v městě Blansko v Jihomoravském kraji.

Kateřinská jeskyně se představuje

Jeskyně má dvě navzájem propojené monumentální dómy s přilehlými chodbami. Jeskyně byla poprvé pro širokou veřejnost zpřístupněna v roce 1910.

Hlavní dóm s perfektní akustikou je největší podzemní prostorou v Moravském krasu. Měří úctyhodných 95 x 44 x 20 metrů a dostanete se do ní vchodem, který má nádherný gotický portál.

Krása Kateřinské jeskyně

Okolí jeskyně

Zhruba 300 metrů před sloučením krasových kaňonů Suchý a Pustý žleb u Skalního mlýna se v pravém údolním svahu Suchého žlebu rozevírá osm metrů vysoký vchod do Kateřinské jeskyně.

Jedná se o výtokovou jeskyni moravské řeky Punkvy, která kdysi dávno odtékala z propasti Macocha dosud cizími úzkými chodbami k jihozápadu a Kateřinskou jeskyní vytékala do Suchého žlebu.

Kateřinská jeskyně je nádherně nasvícena

Jeskyně byla zpřístupněna už v roce 1910

Vznik jeskyně

V současné době nabízí turistům a návštěvníkům neobyčejný zážitek nejenom samotná prohlídka originální krápníkové výzdoby, ale zejména úchvatné doklady rozhlehlého řícení stropů podzemních dutin, které v dávné historii vedlo ke zrodu nejrozlehlejších dómů v Moravském krasu.

Další částí pozoruhodné jeskyně je nová Kateřinská jeskyně, která byla nalezena roku 1909. Jeskyni objevila pracovní skupina pod vedením profesora Karla Absolona.

Nádherná stropní výzdoba vás naprosto uchvátí

Popis jeskyně

Mezi nejkrásnější částí celé jeskyně patří bezesporu barevně nasvícený bizarní útvar Čarodějnice a Bambusový lesík tvořený velmi vysokými hůlkovými stalagmity, které jsou na našem území velmi vzácné.

Pro mě osobně je nejvíce zajímavý a poutavý krápníkový útvar „Pagoda“, který mi opravdu silně připomíná noblesní stavbu japonského střihu. Dále zde stojí ještě za pozornost krápníkový útvar „Sintrový vodopád“ nebo roztomilé „Ovečky“.

Jeskyně má největší dóm ze všech

Okolí jeskyně

V nedalekém okolí Kateřinské jeskyně ještě můžete navštívit jeskynní hrad Rytířské jeskyně, která byla obydlena již v pravěku.

V minulosti zde byl vybudován jediný jeskynní hrad na našem území. Hrad byl však zničen už v 15. století a plnil zřejmě ryze bezpečnostní funkci.

Kousíček o Rytířské jeskyně je ještě Čertův most, což je 18 metrů vysoký skalní oblouk.

Kateřinská jeskyně nabízí krásný zážitek

Ceny a otevírací doba

Otevírací doba v Kateřinské jeskyni je celoroční. Během hlavní turistické sezóny je jeskyně otevřena každý den od 9 do 16 hodiny.

Kateřinská jeskyně vstupné ceník

Základní vstupné do jeskyně je 130 korun, přičemž snížené vstupné je 100 a děti zaplatí 80 korun. Prohlídka s průvodcem trvá jednu hodinu a trasa prohlídky měří 580 metrů. V jeskynních prostorách je stálá teplota okolo 7 stupňů Celsia.

Návštěvnická budova s pokladnou a zázemím

Stalagmit nebo stalagtit?

Kateřinská jeskyně závěr

Kateřinská jeskyně je perlou Moravského krasu. Prohlídková trasa sice patří k nejkratším, ale zato tady uvidíte největší jeskynní dóm. Pro mě osobně patří Kateřinská jeskyně k favoritům toho, co rozhodně vidět v okolí Blanska.

Výlet k jeskyni určitě spojte s návštěvou Domu přírody Moravského krasu. Rozhodně také doporučujeme procházku – ideální Punkevním Žlebem až k Punkevním jeskyním. Čeká vás skvělý zážitek.

Úzké chodníčky vás provedou křížem krážem

Kateřinská jeskyně - informační cedule

Diskuze ke článku