Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Botanická zahrada Olomouc – Otevírací doba, vstupné, průvodce

Botanická zahrada Olomouc je od 50tých let minulého století ve správě Univerzity Palackého v Olomouci, která se o celou zahradu svědomitě a pečlivě stará.

Botanickou zahradu najdete v Olomouci na ulici U botanické zahrady 920, což je ulice, která je situovaná za areálem Výstaviště Flora Olomouc.

Botanická zahrada Olomouc se představuje

Botanickou zahradu najdete nedaleko historického centra města ve Smetanových sadech. Areál zahrady je situován mezi sbírkovými skleníky Flory Olomouc a kolejištěm železniční cesty.

Botanická zahrada Olomouc je přístupná zdarma

V zahradní budově si můžete vyzvednout tištěného průvodce zahradou i celou řadu odborně zpracovaných materiálů, které jsou určené pro pedagogy biologie.

Cestička v olomoucké botanické

Botanická zahrada Olomouc a její části

Botanická zahrada má celkem 3 části, přičemž krásně upravená parková část představuje především stinnou partii, v níž můžete vidět naše domácí keře a stromy, ale i různé exotické dřeviny.

Je to krásné místo, kde se skvěle relaxuje

Výrazná je hlavně část s bohatě kvetoucími cibulovinami, které kvetou každý rok na jaře. Tato venkovní sekce přiléhá ke skleníkovému areálu ve Smetanových sadech.

Cibuloviny kvetou hlavně na jaře a jsou velkou chloubou zahrady

Centrální část

Centrální část zahrady tvoří políčka a záhony s rozmanitým množstvím rostlinných druhů, které jsou pečlivě uspořádané podle jednotlivých čeledí botanického systému.

Jde převážně o slunné záhony, takže jsou zde k vidění rostliny, které milují sluníčko.

Různá zajímavá zákoutí botanické zahrady Olomouc

Hlavní vstup do botanické je velmi moderní

Exotická část

Skromnější část zahrady tvoří několik dalších partií. Zejména je to dlouhý pruh při železniční koleji osázený především atraktivními exotickými keři a liánami.

Společnost těmto exotickým keřům dělají nižší trvalky a rovněž nízký rozpínavý bambus Arundinaria pygmaea.

Zahrada je ve správě Univerzity Palackého v Olomouci

Slatiniště

Další důležitou plochou zahrady je slatiniště, kde je k vidění živá sbírka květeny slatinných mokřadů. Zde mají květiny pro svůj růst větší prostor, aby citlivější druhy obstály před těmi expanzivnějšími.

Při procházce touto části zahrady zde uvidíte velký porost silně ohrožené přesličky různobarvé nebo velmi vzácné mařice pilovité.

Dále jsou zde zastoupené obrovité keře ze střední Evropy, především pak již téměř zaniklé břízy nízké, která ještě na sklonku 19. století běžně rostla v Litovelském Pomoraví.

Krásné využití hradeb pevnosti

Botanická zahrada Olomouc je téměr ráj

Vysoké lodyhy

Na závěr se doporučuji podívat na vysoké lodyhy mléče bahenního, které dosahují výšky až tří metrů. Oku lahodící jsou rovněž vodní plochy s bažinnou a vodní vegetací, kde například uvidíte severoamerické masožravé rostliny rodu špirlice.

Botanická zahrada Olomouc je nejhezčí na jaře a v létě

Vstupné a otevírací doba

Botanická zahrada Olomouc je pro širokou veřejnost otevřena zdarma. Botanická zahrada je otevřena od dubna do října od 8 do 18 hodin.

Botanickou doplňují i umělecké instalace

Při návštěvě Olomouce si zdejší botanickou zahradu nenechte ujít

Více o Olomouci

Přečtěte si našeho průvodce Olomoucí, něco o zdejších aquaparku nebo krásných vánočních trzích.

Botanická zahrada Olomouc závěr

Botanická zahrada Olomouc je krásné místo blízko historického centra. Jako jedna z mála botanických zahrad u nás je přístupná zdarma a procházka v ní opravdu stojí za to. Je to klidné místo, kde vás procházka na jedné cestě zavede do různých míst Evropy.

Diskuze ke článku