Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Strahovský klášter – Knihovna, restaurace, pivorar i mše

Strahovský klášter najdete v bezprostřední blízkosti Petřínských sadů a Pražského hradu. Byl založen už roku 1140, takže se jedná o nejstarší premonstrátský klášter v Čechách. Strahovský klášter je národní kulturní památkou a sídlí v něm také Památník národního písemnictví.

Letmý pohled do dějin kláštera

Premonstrátský klášter na Strahově založil roku 1140 kníže Vladislav II. Již od počátku se jednalo o gigantickou stavbu, protože klášter byl v době svého vzniká větší než tehdejší Pražský hrad.

Románská podoba kláštera se nám však nedochovala, protože původní románský klášter zachvátil velký požár. Pozdější úpravy kláštera jsou již gotické a především barokní. Dnešní honosní barokní podoba kláštera je z druhé poloviny 17. a první poloviny 18. století.

Hlavní vchod do Strahovského kláštera

Architektura

Již pohled z Petřínských sadů na Strahovský klášter je dechberoucí a úchvatný. Jiskřivě bílé fasády a siluety dvou bílých věží hlavního kostela Nanebevzetí Panny Marie jsou dokladem skvělé a vytříbené architektury.

Architekti této významné pražské sakrální památky byli Giovani Domenico Orsi, Jean Baptiste Mathey, Kilián Ignác Dientzenhofer a Anselmo Lurago. Posledně jmenovaný je autorem rozsáhlé přestavby, která dovedla klášter do dnešní barokní krásy. Jednou z nejdůležitějších památek z této doby je bohatě zdobená reprezentační místnost Strahovské knihovny a úchvatný Teologický sál.

Areál kláštera

V barokním areálu kláštera najdete impozantní baziliku Nanebevzetí Panny Marie, menší kostel svatého Rocha, rozsáhlé knihovny, budovy kláštera a hospodářské budovy.

Panorama Strahovského kláštera

Výtvarné i písařské umění

Pravděpodobně nejcennější části kláštera je velká Strahovská obrazárna, která vystavuje cenná umělecká díla výtvarného umění z 14. až 19. století. Mezi nejcennější obrazy Strahovské obrazárny patří například sakrální dílo Madona strahovská ze 14. století nebo obraz Svatá Barbora od mistra Vyšebrodské madony z 15. století.

Kromě toho má zde také od roku 1953 domov Památník národního písemnictví.

Prohlídky kláštera

Klášter na Strahově je veřejnosti přístupný každý den. Navštívit zde můžete slavnou Strahovskou obrazárnu v konventní budově, kde základní vstupné stojí 120 korun. A pokud vám ještě zbude čas, tak můžete nakouknout do nádherné Strahovské knihovny, kde vstupné činí rovněž 120 korun.

Prohlídky jsou bez průvodce, takže na skvostná a jedničná umělecká díla si můžete vyhradit tolik času, kolik sami budete chtít.

Závěr

Strahovský klášter je unikátní památkou, kterou má každý na očích, ale přesto si mnohem více pozornosti uzurpuje nedaleký Pražský hrad. A to je škoda, protože je to krásná stavba s velkolepými sbírkami. Má hodně, co nabídnout. Pokud jste Strahovský klášter ještě nenavštívili, tak teď máte skvělou šanci to změnit.

 

Diskuze ke článku

0/100