Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dolní Vítkovice Ostrava – Unikátní průmyslová oblast přeměněná na technickou památku

Industriální památku Dolní Vítkovice najdete v Ostravě na ulici Ruská 2993. Jedná se o bývalý průmyslový areál Dolu Hlubina, koksovny a vysoké pece Vítkovických železáren.

Dolní Vítkovice se představují

Areál je jedinečnou technickou památkou a nezaměnitelným symbolem Ostravy – hlavního města Moravskoslezského kraje.

Nádherný průmyslový areál Dolní Vítkovice Ostrava

Od roku 2008 byl areál zapsán na prestižní seznam Evropského kulturního dědictví.

Mimořádnost Dolní oblasti Vítkovic tkví nejenom v technologické návaznosti těžby černého uhlí, jeho koksování a výrobě surového železa ve vysokých pecích.

Všude rez, železo a staré haly.

Unikátní je také doba, po kterou se zde železo zpracovávalo. Železo se zde vyrábělo bez přestávky od dvacátých let 19. století až do konce minulého století.

Zbytky dolu Hlubina

Vyhlídková věž pojmenovaná po Usainu Boltovi

Historie Dolních Vítkovic

Vítkovické železárny vybudoval v roce 1828 arcivévoda Rudolf Jan, který byl zároveň olomouckým arcibiskupem. První pec zde byla uvedena do provozu v roce 1830.

Šlo o pudlovací pec, která byla postavená podle projektu profesora F. X. Riedla.

Propojení dolu, koksovny a železárny je unikátní.

Dalším mezníkem v dějinách fabriky byl pak rok 1836, kdy zde byla připojena první vysoká pec.

O 7 let později už rozsáhlý areál železáren tvořily 2 vysoké pece, pudlovna, slévárna, válcovna, kolárna a kotlárna.

Velká ,ultifunkční aula Gong

Prohlídky areálu Dolu Hlubina

Prohlídky celého areálu Dolu Hlubina a Vysoké pece číslo 1 obstarává Dolní oblast Vítkovice.

Prohlídky s odborným průvodcem jsou dlouhé přibližně 100 minut a začínají od návštěvnického centra v budově Velínu ve Vítkovické ulici.

Ne všude je samozřejmě možné vlézt

Prohlídky se konají každý den v pravidelných časech a to v 10:00, ve 12:00, ve 14:00 a v 16:00 hodin.

Areál Dolní Vítkovice má mnoho zajímavých zákoutí

Památka je chráněna od roku 2008

Kulturně společenské centrum na dole Hlubina

Z dřívějšího dolu Hlubina, kde se těžilo kvalitní černé uhlí, vzniklo moderní výchovné, vzdělávací a kulturně společenské centrum.

Budovy, které v minulosti sloužily jako šatny a koupelny, se proměnily v atypické vzdělávací ateliéry a klubovny.

Areál Dolní Vítkovice má spoustu krásných zákoutí

Kromě pracovních a firemních seminářů se v nových prostorách společenského centra konají rovněž koncerty, festivaly a výstavy. Za všechny jmenujme velmi úspěšný letní festival Coulours of Ostrava, což je multižánrový hudební festival.

Koná se zde mhnoho zajímavých akcí

Otevírací doba a vstupné

Areál Dolní Vítkovice je otevřen každý den od 10 do 18 hodiny. Časová náročnost celé prohlídky vyjde zhruba na 2 hodiny.

  • Vysokopecní okruh vyjde vaši peněženku na 210 korun. Tentýž okruh pro rodinu s 3 dětmi stojí 570 korun.
  • Další okruh, který má název Kombi okruh a skládá se z vysokopecního a uhelného okruhu, stojí 250 korun a pro rodinu s dětmi 670 korun. Na prohlídku obou okruhů je dobré vzít si pevnou obuv.

Dolní Vítkovice závěr

Průmyslový areál Dolní Vítkovice má opravdu unikátní genius loci. Je to nádherné místo, které se znovu probudilo k životu, a přitom naprosto jiným a originálním způsobem. Tak rozsáhlou a zajímavou technickou památku v Česku jenom tak nepohledáte, takže návštěvu Dolních Vítkovic vám můžeme od srdce jenom doporučit.

Samotná procházka po Dolních Vítkovicích je zážitek

Vnitřní prostory Dolních Vítkovic jsou krásné

Dolní Vítkovice mají mnoho zajíamvých expozic

Diskuze ke článku