Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Boubínský prales – Vstup, výlety a největší zajímavosti

Boubínský prales je jedinečná rezervace, kterou najdete v samém srdci Šumavy. Některé vzrostlé dřeviny tu jsou staré téměř 400 let, ale samotný prales je starý zhruba 12 000 let. 

V dávné minulosti byl prales vlastně všude, ale díky zásahům člověka do místní krajiny zůstaly z původních velkých evropských pralesů pouze malé ostrůvky.

Boubínský prales se představuje

Prales Boubín je největší panenskou lokalitoupůvodního lesa ve střední Evropě, kde pospolu rostou smrky, jedle a buky. Rozprostírá se na západním svahu kopce Boubín.

Boubínský prales a jeho krásy

Některé vzácné dřeviny zde dosahují úctyhodného věku 300 až 400 let. Prales má i samoobnovující funkci, neboť ze starých pařezů rostou mladé stromky, které dosahují výšky až padesáti metrů.

Fascinující vzhled starých stromů

Kmeny zdejších stromů jsou různým způsobem deformované a pokroucené, kořeny propletené jako vánočka a kůra stromů krabatá a plná roztodivných útvarů.

Schody na vrchol Boubínu

Pozoruhodné jsou kupříkladu chůdové kořeny, což jsou statné kořenové systémy, které rostou nad zemí. Vyrostou tak, že mladý strom zcela využije starého či často tlejícího stromu pro svůj nový růst.

Zdejší příroda si vás podmaní

Historie pralesa

Okolo jádra pralesa vede naučná stezka Boubínský prales, která začíná u Boubínského jezírka, které vzniklo roku 1836 jako umělý vodní rezervoár pro plavbu užitkového dřeva z boubínských lesů do nedaleké sklárny v Lenoře.

Známé Boubínské jezírko

Stezka vede přes několik pásem, která se liší mírou, jakou se do pulzujícího života lesa vměšoval a vměšuje člověk.

Prastarý les byl ušetřen díky moudrému lesmistru Johnovi, když na jeho odborné rady dal tehdejší majitel zdejšího panství, kníže Jan Adolf Schwarzenberg, který v roce 1858 rozhodl, aby část lesa o rozloze 150 hektarů byla vyjmuta z běžného lesního hospodaření a stala se tak rezervací.

Prales je starý až 12.000 let!

Jak se k pralesu dostanete?

K Boubínskému pralesu můžete přijet autem nebo si můžete naplánovat romantický výlet spojený s cestou vlakem. Vůz můžete zaparkovat na vlakovém nádraží Zátoň, odkud nasednete na vlak do Kubovy Huti. Z Kubovy Huti dojdete do Boubínského pralesa již pěšky.

Boubín má několik zón s různou úrovní ochrany

Turistické zajímavosti Boubínského pralesa

Hlavní atrakcí celého pralesa je rozhledna na vrcholu Boubín, který je vysoký 1.362 metrů nad mořem.

Vstup na dřevěnou rozhlednu i do pralesa je zdarma. Rozhledna je 21 metrů vysoká a má celkem 109 schodů. Rozhledna ze smrkové kulatiny zde stojí od roku 2004.

Rozcestník na Bounínský prales

Další turistickou atrakcí je Kubova Huť, kde je nejvyšší položená železnice u nás. V obci stojí za povšimnutí krásná myslivna z roku 1908 a několik historických domů.

Prales má jedinečnou atmosféru

Boubínský prales závěrečné shrnutí

Boubínský prales je pomyslnou třešničkou na dortu národního parku Šumava. Nádherná a naprosto divoká příroda. Takové místa u nás už nespatříte. Proto je hlavní část rezervace i obehnaná ploten. Toto je dědictví našich předků a hodnota, kterou musíme předat dál našim dětem.

Možná ne každý je schopný to docenit. Ale toto místo má opravdovou hloubku a opravdový význam pro nás všechny!

Diskuze ke článku