Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Týnský chrám Praha – Vstup, mše, otevírací doba

Kostel Panny Marie před Týnem aneb Týnský chrám se nachází na Staroměstském náměstí v Praze a je významnou dominantou celého náměstí.

Týnský chrám je impozantní  raně gotickou sakrální stavbu, která má za sebou celou řadu významných historických okamžiků.

Týnský chrám historie

Týnský chrám byl postaven za panování českého krále Jana Lucemburského a je dílem mistrů Parléřovy huti.

Týnský chrám stojí hned u Staroměstského náměstí

Dominantní štít chrámu pak pochází z roku 1463 a v době panování českého krále Jiřího z Poděbrad na něm byl zlatý kalich, protože to byl v té době hlavní husitský chrám v Praze.

Zlatý kalich byl po roce 1621 stržen a byl vystřídán zlacenou sochou Madony, což opět symbolizoval návrat římsko katolické církve do Českého království.

Gotický klenot v srdci Prahy

Interiér chrámu

Interiér chrámu je ryze gotický. Doporučuji si všimnout zejména bohatě zdobeného baldachýnu, který pochází z roku 1493 a byl vytvořen Matějem Rejskem. Neobyčejně krásná je rovněž gotická kazatelna z 15. století nebo prostá cínová křtitelnice z roku 1414

Dalším krásným artefaktem je umně řezaný oltář Sv. Jana Křtitele s reliéfem Kristova křtu. Hlavní oltář pro změnu zdobí obrazy Nanebevzetí Panny Marie a  Nejsvětější trojice.

Průčelí hlavní brány do chrámu

3 zajímavosti chrámu

Chrám je bezesporu nádherný, ale znáte tyto 3 zajímavosti, které se k němu vážou.

  1. Týnský chrám to jsou především dvě vysoké věže. Když se však na tyto věže podíváte, tak zjistíte, že nejsou úplně stejné. Jedna z nich je dekorativnější a širší a říká se, že představuje zdatnější a silnější část rodiny, tedy muže.
  2. Další zajímavostí Týnského chrámu je zvon v severní věži chrámu. Ten je z roku 1992 a jedná se o bronzový zvon o váze 960 kilogramů, který vystřídal historický zvon, zcizený a odvezený za německé okupace v době druhé světové války.
  3. Nesmíme také zapomenout, že Týnský chrám je od roku 1962 národní kulturní památkou.

Významné osobnosti spjaté s chrámem

V Týnském chrámu působili významné osobnosti českých dějin. V jeho útrobách například kázali předchůdci mistra Jana Husa Konrád Waldhauser a Jan Milíč z Kroměříže.

Od roku 1427 zde působil a kázal i husitský arcibiskup Jan Rokycana, který má v chrámu také hrobku.

V noci je celý chrám snad ještě krásnější

Kulturní akce

V týnském chrámě se pořádá velké množství koncertů vážné hudby. Na podzim jsou zde například koncerty vážné hudby, které se jmenují Classic Spectacular. Jedná se o koncerty klasické hudby, takže při těchto koncertech uslyšíte skladby od Vivaldiho, Bacha, Mozarta, Smetany nebo Schuberta.

Praktické informace

Týnský chrám je otevřen od pondělí do soboty od 10 do 13 a od 15 do 17 hodiny. V neděli pak od 10 do 12 hodiny. Prohlídka chrámu je zdarma, ale pokud chcete na provoz chrámu přispět drobným dobrovolným darem, můžete to pochopitelně učinit a vhodit peníze do kasičky v chrámu.

Týnský chrám závěr

Týnský chrám je opravdu unikátní památkou celosvětového významu. Úžasná stavba, kterou zná alespoň z dálky každý. Pevně věříme, že právě tento náš článek vás vybídl k tomu poznat Týnský chrám blíže. Protože stejně úžasný jako z venku je i zevnitř. Čistá gotika v celé své kráse. Byla by ostuda o tomto národním klenotu nevědět něco více.

 

Diskuze ke článku

0/100