Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pinkasova synagoga v Praze – Vstupné, otevírací doba, adresa, průvodce

Pinkasova synagoga je židovská modlitebna je nejenom unikátním muzeum, ale také památníkem obětí holokaustu. Najdete ji na Praze 1, konkrétně na ulici Široká 3.

Pinkasova synagoga se představuje

Pinkasovu synagoga, která je postavena v gotickém stylu, najdete v centru pražského Josefova.

Je věnována památce všech nevinných obětí genocidy z řad českých a moravských Židů, jejichž jména jsou napsána na hlavní lodi modlitebny a přilehlých prostor.

Pinkasova synagoga v Praze z venku

Jména obětí holocaustu

Text nápisů byl uspořádán na základě kartoték, které vznikly záhy po druhé světové válce z dochovaných přepravních listin, registračních soupisů a výpovědí lidí, kteří holocaust přežili.

Pinkasova synagoga interiéry

Na všech stěnách synagogy jsou uvedena jména obětí holocaustu s jejich daty narození a skonu. Skutečné datum smrti je ve většině případů neznámé, a proto je nahrazuje datum deportace do vyhlazovacích táborů, které je většinou poslední informací o mrtvých.

Jména obětí jsou tříděna podle posledního bydliště před deportací a v rámci tohoto členění jsou sepsána abecedně podle příjmení jednotlivých rodin.

Z venku je to vlastně nenápadná budova

V centrální lodi jsou uvedena jména těch, kteří měli poslední bydliště před násilným odsunem v Praze, v ostatních přilehlých místech jsou zapsána jména obětí z dalších českých a moravských obcí.

Na stěnách jsou napsána jména obětí holocaustu

Jména ghett a vyhlazovacích táborů

Jména některých ghett a táborů, do nichž byli Židé deportováni, najdete ještě zaznamenána po stranách schránky na Tóru.

Památník obětí židovského vyhlazení během druhé světové války v Pinkasově synagoze je tak dlouhým náhrobním epigrafem připomínajícím jména těch, jimž nemohl být postaven náhrobní kámen.

Pinkasova synagoga se nachází u Filozofické fakulty

Prohlídka synagogy

Prohlídku synagogy doplňuje permanentní expozice v prvním poschodí židovské modlitebny. Jedná se o obrázky židovských dětí, které namalovaly v koncentračním táboře v Terezíně.

Na kresbách těchto dětí je zaznamenán život v táboře a jejich bezprostřední dojmy a pocity.

Synagoga vlastní více než 4.000 originálních obrázků těchto dětí, které slouží k hlubokému zamyšlení nad hroznými zločiny, které byly v minulosti spáchány.

Hned za synagogou se nachází starý židovský hřbitov

Rituální lázně

V areálu Pinkasovy synagogy rovněž uvidíte rituální lázně – mikve, které slouží svému původnímu účelu až do současnosti. Rituální lázně slouží k očišťovaní věcí a osob a jsou nezbytnou součástí každé synagogy.

Jeden z monumentálních epitafů

Otevírací doby

Otevírací doba Pinkasovy synagogy je od ledna do prosince. V letní sezónu je synagoga otevřena od pondělí do neděle od 9:00 do 18:00 hodiny, zavřeno je pouze v sobotu.

Vstupné Pinkasova synagoga

Základní vstupné zde stojí 350 korun, snížené pak 250 korun.

Adresa Pinkasova synagoga

  • Široká 23/3, 110 00 Praha 1 – Josefov, Česko

Je to přímo centru Prahy hned vedle filozofickí fakulty Univerzity Karlovy. Blízko je náměstí Jana Palacha s Rudolfinem a Konzervatoří.

Pinkasova synagoga závěr

Pinkasova synagoga je naprosto unikátní památka. Strohá a možná trochu nenápadná, ale přitom světoznámá. Ukazuje pravou tvář Prahy, takovou, jaká byla kdysi. Toto je původní Josefov. Samotná synagoga je velmi zajímavá a je škoda, že nepatří mezi první volbu českých turistů. Ti zahraniční se za ní totiž sjíždějí z celého světa.

Diskuze ke článku