Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Památník Terezín muzeum – Průvodce temným místem

Památník Terezín najdete ve stejnojmenném městě, které bylo založené na konci 18. století jako vojenská pevnost.

V současnosti je město známé zejména jako neblahý symbol utrpení a trýzně židovského obyvatelstva během druhé světové války.

Město Terezín sloužilo jako internační tábor obyvatelstva židovského původu a stalo se přestupní stanicí na cestě do koncentračních táborů.

Smutný pohled na Památník Terezín

Historie internačního tábora

Internační tábor zde vznikl roku 1941. Od té doby zde byli deportováni občané židovského původu z celého Československa.

Zde měli pobývat do doby, než budou koncentrační tábory v Polsku, Rakousku a Německu připraveny k jejich konečné likvidaci.

Pohled na náměstí v Terezíně

Vznik Památníku Terezín

Po osvobození internačního tábora bylo terezínské opevnění na nějakou dobu zcela zapomenuto. Znovu však ožilo v roce 1947. V té době totiž za přispění Československé vlády vznikl Památník Terezín jako důstojný Památník národního utrpení.

Památník stojí v Terezíně dodnes a jeho hlavním posláním je uchovávat památku všech obětí rasového a politického pronásledování v letech zrůdné nacistické okupace.

V Terezíně se konají během roku různé piety

Základní sbírky Památníku Terezín

Památník Terezín se zaměřuje na uchovávání dokladů o dějinách nacistických donucovacích zařízení na území naší vlasti, především v Litoměřicích a v Terezíně.

V menším rozsahu se zabývá historii Terezína před druhou světovou válkou.

Jeho sbírky lze rozčlenit do 4 oblastí: písemné dokumenty, obrazové podklady, trojrozměrné předměty a umělecké práce vytvořené přímo vězni.

Prohlídka může být docela depresivní

Prohlídkové okruhy

Hlavní prohlídkový okruh je v Malé pevnosti, ve které naleznete permanentní expozici o neblahých dějinách politické věznice v Terezíně.

Hřbitov je před Malou pevností

V roce 1991 zde bylo otevřeno zajímavé Muzeum ghetta, které se nachází v budově bývalé terezínské školy. V tomto muzeu je k vidění velké množství dokumentárních artefaktů, které vypovídají o nelehkém životě uvězněných Židů v Terezíně. Dále zde můžete navštívit Magdeburská kasárna a krematorium na Židovském hřbitově.

Vstup do nejpřísněji střežené části

Systém opevnění

Kromě Památníku si zde můžete s původcem obhlédnout důmyslný systém opevnění s podzemními chodbami, které byly v minulosti 29 kilometrů dlouhé.

Uvnitř Památníku Terezín

Otevírací doby a vstupné

Otevírací doba celého areálu je celoroční. Konkrétní otevírací časy se do jednotlivých objektů různí, takže nejlépe je podívat se na oficiální webové stránky Památníku Terezín.

Základní vstupné do Malé pevnosti nebo Muzea ghetta a Magdeburská kasárna je 180 korun pro dospělého, snížené vstupné pak stojí 150 korun. Kombinovaná vstupenka do dvou těchto objektů stojí 220, respektive 170 korun.

Z těch stěn čpí dobová atmosféra

Památníku Terezín závěr

Památník Terezín je zvláštní místo. Je tu muzeum, které upomíná na velmi pohnutou kapitolu historie. Historii, která by ale rozhodně neměla být zapomenuta. Byly to těžké časy, které na druhou stranu ale otevřely dveře spolupráci, která mezi evropskými národy panuje nyní. Terezín je monumentální místo, které nás učí o naší minulosti a zároveň je mementem pro naší přítomnost i budoucnost.

Diskuze ke článku