Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Milíčovský les a rybníky v Praze – proč sem musíte na procházku?

Milíčovský les a rybníky se nacházejí na Praze 4, konkrétně mezi Jižním Městem a dálnicí D 1. Celý les je součástí menšího přírodního parku Botič – Milíčov.

Milíčovský les se představuje

Jedná se o chráněné území, které je v současné době velmi oblíbeným místem oddechu a relaxace lidí z blízkého sídliště.

Krátká historie lesa

Milíčovský les byl založen na počátku 18. století jako obora s bažantnicí. Hned na počátku svého vzniku byl součástí Milíčovského dvora.

Milíčovský les a louky

V 19. století byl Milíčovský les známý jako velký lovecký revír, ve kterém bylo hojnost zvěře.

V té době se zde pořádaly pompézní hony, kterých se účastnila největší šlechta té doby. Od roku 2007 je Milíčovský les ve správě města Prahy.

Milíčovský les je úžasný kus přírody

V lese si lebedí mnoho zábavných figurek a panáčků

Soustava tří rybníků

Krajina Miličovského lesa je rovinatá až mírně zvlněná. Rostou zde především listnaté stromy. Součástí lesa jsou menší louky a soustava 3 rybníků:

  1. Milíčovský rybník
  2. Rybník Kančík
  3. Rybník Homolka

Stáří jednotlivých rybníků nejde přesně stanovit, podle starých mohutných dubů kolem rybníka Homolka je však velmi pravděpodobné, že zde rybníky jsou již několik set let.

Největší rybník je Milíčovský, která má celkovou rozlohu 2,71 ha.

Je tady nádherně!

Fauna a flóra

Miličovský les je zejména domovem dubu zimního, dubu letního a lípy srdičné. Dále zde rostou různorodé náletové porosty keřů, bříz nebo vrb.

Celé chráněné území je rovněž důležitým útočištěm obojživelníků a hnízdištěm ptáků. Z obojživelníků stojí za zmínku čolek obecný, ropucha zelená a skokan ostronosý.

Žije zde také cenný brouk tesařík obrovský, který má tmavě hnědou barvu a samčí tykadla tohoto brouka jsou dvakrát delší než ty samičí.

Další z mnoha relaxujících panáčků

Zelená a červená turistická stezka

Lesem vede značená turistická stezka zelené barvy, která v obci Křeslice navazuje na turistickou stezku červené barvy, jež dále pokračuje podél Botiče a Hostivařské přehrady až do Průhonického parku.

V lese najdete hodně míst k sezení, dětská hřiště a příjemné odpočinkové altány. K vzdělávání pak slouží četné barevné informační tabule, které návštěvníky informují o naučné stezce, která byla zde dokončena Českým svazem ochránců přírody v roce 2011.

Délka této poznávací a naučné stezky je necelých 5 kilometrů. Území je rovněž oblíbenou lokalitou pro cyklisty a rekreační běžce.

Milíčovský les je geniální místo na procházku pro Pražáky

K lesu patří i 3 Milíčovské rybníky

Nejnavštěvovanější les v Praze

Každým rokem navštíví Miličovský les téměř 540 000 návštěvníků, což jednoznačně řadí tuhle nádhernou přírodní lokalitu k nejvíce navštěvovaným pražským lesům.

Na jaře tady všechno jenom kvete

Mini zoo

Miličovský les má také svou malou zoologickou zahradu, kterou najdete zhruba deset minut pěšky od stanice pražského metra Háje.

Milíčovský les závěr

Milíčovský les je hezké a kulturní místo, které láká k relaxaci. Pokud se nějakým způsobem ocitnete v Praze a budete hledat hezký kus přírody, a přitom kousek od metra – tak Milíčovský les je jasná volba!

Diskuze ke článku