Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Letohrádek Hvězda a jeho obora – Vstupné, otevírací doba, interiéry

Letohrádek Hvězda najdete v oboře Hvězda v Praze – Liboci. Krásný renesanční letohrádek je obklopen oborou, která byla v 16. století založena český a uherským králem Ferdinandem prvním.

Letohrádek Hvězda jako přechodné letní bydliště

Letohrádek je izolovaně stojící obytný letohrádek, který je postavený na zahradě, parku nebo ve volné přírodě. Většinou se podobné stavby umisťují v blízkosti lesů či na odlehlých místech a slouží pro ubytování v horkých letních měsících.

Detail Letohrádku Hvězda

Atypická stavba

Celá neobvyklá stavba letohrádku Hvězda provází číselná symbolika, která je založena na číslovce šest. Půdorys letohrádku Hvězda má totiž tvar šesticípé hvězdy, která symbolizuje sloučení dvou protikladných sil do vzájemného souladu.

Krásná obora kolem Hvězdy

Historie

Letohrádek Hvězda byl postaven v letech 1555 až 1556. Přičinil se o to především Ferdinand Tyrolský, který navázal na své otce, který zde v roce 1534 založil stejnojmennou oboru.

Stavba na svou dobu probíhala velmi rychle, takže letohrádek s atypickým tvarem byl dokončen za pouhý jeden rok. V období třicetileté války byl letohrádek Hvězda značně poškozen, takže Ferdinand třetí ho musel roku 1652 obnovit.

Letohrádek Hvězda je oblíbeným místem relaxace Pražanů

Další zkáza letohrádku pak přišla v roce 1779, kdy na příkaz císaře Josefa druhého se tento objekt používal jako sklad střelného prachu. Dnešní podoba letohrádku je výsledkem rozsáhlých oprav z roku 1918, kterou vedl český architekt P. Janák.

Osobnosti spjaté s letohrádkem Hvězda

Hlavní osobností letohrádku Hvězda je nepochybně Ferdinand Tyrolský, který dal hlavním impuls k celé stavbě. Bylo to v době, kdy byl v českých zemích místodržitelem. Zajímavostí je, že letohrádek Hvězda byl postaven podle jeho vlastních návrhů, což ukazuje, že měl nepochybně tvůrčí talent.

Uvnitř se nachází expozice umění a bitvy na Bílé hoře

Prohlídky letohrádku Hvězda

V přízemí letohrádku je expozice, která mapuje život Ferdinanda Tyrolského a historii dobového umění a vědy. Je zde také část, která se zabývá bitvou na Bílé hoře a jeho ohlasu ve výtvarném umění a literatuře.

Je zde taktéž přednášková a promítací aula, ve které se konají příležitostní přednášky. V suterénu pak najdete zajímavý model bitvy na Bílé hoře.

Další krásný pohled na přírodní oboru kolem letohrádku

Zajímavosti v okolí

Vedle letohrádku Hvězda se v oboře nacházejí ještě další menší objekty, které stojí za to navštívit. Ve svahu pod Hvězdou nemůžete neminout Míčovnu nebo konírnu. Dále pak zde narazíte na dům čp. 86, který všichni znají pod jménem Myslivna a na dům čp. 1 pojmenovaný Správcovský dům.

Otevírací doby a vstupné

Otevírací doba letohrádku Hvězda je od dubna do října denně mimo pondělí od 10:00 do 18:00 hodiny. Základní vstupné je 90 korun, přičemž děti a senioři zaplatí 40 korun.

Letohrádek Hvězda závěr

Letohrádek Hvězda je krásné místo, které je ideální pro relaxaci a historické poučení. Je to místo, které je spjaté s naší historií jako málokteré jiné. To ještě stál letohrádek na okraji Prahy, která ho ale dnes už plně obklopuje. Letohrádek Hvězda a jeho obora je skvělým místem pro výlet nebo pro relaxaci, pokud patříte mezi místní.

 

Diskuze ke článku

0/100