Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kostel Panny Marie Sněžné v Praze – Nejvyšší a se zajímavým příběhem

Kostel Panny Marie Sněžné v Praze najdete na Jungmannově náměstí 18 na Praze 1. Provozovatelem kostela je farnost Panny Marie Sněžné v Praze.

Kostel Panny Marie Sněžné se představuje

Chrám je nejvyšší církevní stavbou v hlavním městě naší zemi. Byl zřízen českým králem a císařem Karlem IV. v roce 1347 jako památka na jeho korunovaci.

Již od svého vzniku byl součásti karmelitánského kláštera, který zde také vybudoval nádhernou klášterní užitkovou zahradu.

Chrám má úžasný oltář

Vyšší než svatý Vít

Gotický kostel Panny Marie Sněžné je majestátním chrámem, který je architektonickou chloubou Nového Města Pražského. Císař Karel IV. si přál, aby chrám svou výškou přečníval všechny pražské kostely.

Panovník dokonce chtěl, aby chrám Panny Marie Sněžné byl vyšší než katedrála svatého Víta.

Kostel Panny Marie Sněžné celkový pohled

Pokud do kostela vejdete, tak si možná povšimnete, že rozměry svatostánku jaksi nesedí – chrám je vyšší než delší, poněvadž smělé plány Karla IV. nebyly uskutečněny úplně.

Kdyby byl kostel postaven celý, tak by zcela jistě zaplnil celé náměstí – to, co vidíme v současnosti, je pouhá část velkolepě zamýšlené stavby.

Chrám je centrem kulturního dění

Vstup do areálu chrámu Panny Marie Sněžné

Za vše mohou husité

Husitské války zastavily snahu stavitelů, kterým se do konce 14. století podařilo vybudovat pouze vysoký chór. Ač nevybudován, má chrám Panny Marie Sněžné klenbu, který je vysoká 34 metrů, což je nejvyšší klenba ze všech pražských kostelů.

Kdo zde působil?

Mezi nejznámější kazatele, kteří zde působili, lze jednoznačně zařadit Jana Želivského. Stalo se tak na popud Václava IV., který kostel přidělil utrakvistům.

Chrám je vyšší, než delší

Další historie kostela

Zpustošení kostela bylo dokonáno v roce 1566, kdy zde spadla klenba. Na prahu 17. století obdrželi klášter s kostelem bosí františkáni, kteří celý objekt velmi rychle obnovili.

Bosí františkáni postavili novou klenbu a na západní straně chrámu vysokou průčelní stěnu s hudební kruchtou.

Pomocí štědrých dárců z řad české šlechty byl sakrální objekt na podzim roku 1610 dostavěn.

Vyplnilo se tak ambiciózní přání jeho zakladatele Karla IV., aby kostel byl ze všech pražských kostelů nejvyšší. Od podlahy hlavní lodě ke klenbě měří úctyhodných 39 metrů.

Nádvoříčko před vstupem

Zajímavosti kostela

Pokud vyjdete dovnitř, tak si určitě povšimnete oltáře, který je rovněž nejvyšší v Praze. Na oltáři visí plátno s vyobrazením legendy o Panně Marii Sněžné. Vstup do chrámu je zdarma.

Pohled z Františkánské zahrady

Výstavy českých a zahraničních umělců

V navazujících klenutých chodbách se v současné době pořádají zajímavé výstavy českých i zahraničních výtvarných umělců. V minulosti zde například proběhly četné výstavy Svazu českých fotografů.

Kostel Panny Marie Sněžné v Praze závěr

Kostel Panny Marie Sněžné je jedinečné stavební dílo. Z výšky ho nepřehlédnete. Pokud půjdete po Václaváku nebo centru je přeci jenom už trochu ukrytý. Je to unikátní památka se zajímavým příběhem. Ačkoliv kostel nebyl dostavěn dnes patří k tomu, je to monumentální stavba, kterou rozhodně musíte vidět. Měl by ho znát každý vlastenec.

Diskuze ke článku