Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hrad Karlštejn průvodce – Vstupné, otevírací doba, zajímavosti

Nedobytný hrad Karlštejn se nachází ve stejnojmenném městysi ve Středočeském kraji. Hrad byl postaven ve 14. století jako bezpečný sejf pro královské korunovační klenoty, svaté ostatky a státní písemnosti.

Poloha hradu

Hrad najdete asi 13 kilometrů od okresního města Beroun. Byl postaven na vápencové skalní ostrožně, která dosahuje výšky 316 metrů nad mořem. Hrad stojí na katastrálním území obce Karlštejn, která má v současné době něco málo přes 800 stálých obyvatel.

Hrad se nachází v malebné krajině jenom kousek od řeky Berunky.

Výlet nad hrad Karlštejn stojí za to!

Hrad Karlštejn v celé své kráse

Historie hradu

Karlštejn spatřil světlo světa v roce 1348. Již od svého vzniku zaujímá mezi českými hrady a tvrzemi zcela mimořádné postavení. Byl totiž postaven českým králem a římským císařem Karlem IV. jako bezpečné místo pro uložení cenných královských pokladů.

Ty jsou uložené v kapli sv. Kříže. V této nádherné gotické komnatě byly ukryté svaté relikvie, a především říšské korunovační klenoty. Současná romantická podoba hradu je výsledkem velké přestavby J. Mockera z konce 19. století.

Karlštejn je opravdu nádherný hrad

Osobnosti spjaté s hradem

Mezi významné osobnosti spjaté s hradem Karlštejnem je nepochybně potřeba zmínit českého krále Karla IV. a francouzského architekta Matyáše z Arrasu. První jmenovaný byl hlavním iniciátorem a duchovním otcem celé stavby. Druhý jmenovaný byl pak zodpovědný za stavbu hradu.

Hrad Karlštejn má mnoho romantických zákoutí

Dřívější podoba hradu

První budovou, která zde byla postavena, byla budova purkrabství s nezbytným provozním zázemím. Pak byla postavena studniční věž, palác, menší věž, a nakonec velká věž, která byla dokončena v roce 1365.

Výhled z hradeb je parádní

Současná podobu hradu

Současná podoba hradu pochází z konce 19. století, kdy byla provedena rozsáhlá rekonstrukce celého hradu. Při této rekonstrukci například došlo k zastřešení věží a paláce.

Nezapomnělo se ani na interiér hradu, který byl rovněž řádně opraven. V rekonstruovaných hradních interiérech bylo mimo jiné zpřístupněno tématické muzeum se zaměřením na dobu Karla IV.

Další krásná vyhlídka z hradeb Karlštejna

Hrad Karlštejn a český stát

Kromě skvělé architektury je hrad Karlštejn také místem, kam jezdí čeští turisté obdivovat repliku svatováclavské koruny. Svatováclavská koruna byla na Karlštejn převezena během husitských válek.

Koruna, která je symbolem české státnosti, zde s krátkými přestávkami zůstala bezpečně uložena téměř 200 let.

Nádvoří hradu

Romantický Karlštejn rovněž posloužil jako předloha známé divadelní hry Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně, na jejíž náměty byl v sedmdesátých letech minulého století natočen úspěšný stejnojmenný muzikál.

Od roku 1918 je Karlštejn ve vlastnictví státu a je zpřístupněn široké veřejnosti.

Cesta na hrad skrz stejnojmenou obec

Nejzajímavější místa na hradě

Hrad Karlštejn je jednou z nejnavštěvovanější památkou v České republice.

Turisty totiž zde lákají nejenom nádherně zdobené gotické komnaty, ale také překrásná přírodní scenérie kolem hradu. V okolí můžete zažít skutečně nespočet krásných procházek.

Pojďme si toto skvostné architektonické dílo vrcholné gotiky podrobněji představit.

Karlštejn je obrovské turistické lákadlo

Popis hradního komplexu

Karlštejn má celkem 4 hlavní části:

  • První část se jmenuje Předhradí se vstupní branou.
  • Druhá a třetí část nese název Purkrabství se Studniční věží a Vnitřní hrad.
  • Poslední čtvrtá část tvoří vnitřek hradu, kde se také nachází kaple svatého Kříže, která je nejkrásnější místností celého hradu.

Vnitřek hradu Karlštejn

Kaple sv. Kříže

Unikátní kaple byla vysvěcena v roce 1357. Přístup do kaple měl pouze samotný císař Karel IV, a nejvyšší církevní a světští hodnostáři.

Císařovou soukromou kaplí pak byla zejména kaple sv. Kateřiny, která byla umístěna v hradním kapitulním kostele Panny Marie.

Na Karlštejně byla uchována rovněž říšská koruna Karla Velikého a kopí sv. Longina, kterým bylo údajně probodeno Kristovo tělo na kříži.

Interiéry hradu jsou velkolepé

Zajímavosti královského hradu

Císařský palác sloužil v časech panování Karla IV. a Václava IV. jako reprezentativní obydlí krále a jeho dvora.

V prvním poschodí byla výhradně komnata sloužící panovníkovu dvoru. Druhé poschodí obýval sám král. Najdete zde Karlovu ložnici a reprezentační sály jako sál předků (Lucemburský sál).

Dále uvidíte překrásnou audienční síň, což je vůbec nejlépe dochovaná síň v celém hradním komplexu s působivým dřevěným kazetovým obložením. Z Karlovy ložnice vede točité schodiště do místností, které obývala královna a její zh.

Hrad zdobí mnoho úžasných soch a maleb

Pokladnice a klenotnice

V prvním poschodí hradního komplexu najdete kýžené pokladnice a klenotnice, kde jsou v současné době vystaveny předměty patřící ke karlštejnskému pokladu.

V klenotnici uvidíte především kopii Svatováclavské koruny, která má tvar liliových motivů z přemyslovské koruny. Originál je uložen ve Svatovítské katedrále v Praze.

Výlety v okolí Karlštejna

V okolí Karlštejna doporučuji návštěvu Koněpruských jeskyní, které jsou od Karlštejna vzdálené asi 12 kilometrů. Prohlídka jeskyně trvá hodinu a zpřístupněná je trasa, která je dlouhá 590 metrů.

V takovýchto prostorách pobýval Karel IV.

Parkování

Centrální parkoviště v obci Karlštejn je situované při levém břehu řeky Berounky. Od parkoviště je to zhruba 2 kilometry volnou chůzí na hrad. Celodenní parkování vás vyjde na 100 korun.

Poslendí krásná fotka Karlštejna

Otevírací doba a vstupné

Hrad Karlštejn je otevřen od dubna do října. Vstupné do císařských rezidencí stojí 220, respektive 180 korun. Vstupné do hradní kaple pak 520, respektive 420 korun.

Hrad Karlštejn shrnutí

Karlštejn zná asi každý. Jeden z největších a nejvelkolepějších hradů u nás, který ční svým významem nad všemi ostatními. Historický význam Karlštejna lze jenom stěží docenit. Pořád je to ale hlavně krásný a naprosto idylický hrad. Díky blízkosti Prahy je to také jedna z nejnavštěvovanějších památek v Čechách. My pevně věříme, že vás tento článek dobře provedl celým hradem a poznali jste ho zase o trochu více.

Samozřejmě návštěvě na živo se nemůže nic vyrovnat, a tak neváhejte ani chvilku a vydejte se sem!

Diskuze ke článku