Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Břevnovský klášter – Restaurace, pivovar, otevírací doba a akce

Břevnovský klášter je nejstarší český mužský klášter, který najdete v pražské čtvrti Břevnov. Rozsáhlý a velmi dobře zachovalý klášter nabízí možnost poznat naší historii.

Břevnovský klášter a jeho historie

Tento mužský benediktinský klášter leží na polovině cesty mezi Pražským hradem a Bílou horou. Byl založen v polovině ledna roku 993. Zakladatel kláštera byl pražský biskup Vojtěch a český kníže Boleslav II.

Podle dávné legendy se jméno kláštera odvozuje podle kusu břevna, které leželo ve studánce, u níž se Boleslav s Vojtěchem osobně setkali.

Detail fasády Břevnovského kláštera

Legendy vypravují

Kníže Boleslav II. měl s Vojtěchem společný sen, podle kterého se měli vydat za Prahu k potoku Brusnice, kde spatřili statného jelena, který se chtěl napít čerstvé vody. Ovšem ve studánce bylo velké břevno, které jelenovi nedovolovalo se napít.

Podle legendy sv. Vojtěch to břevno ze studánky vytáhl a na památku toho neobvyklého setkání založili s českým knížetem Boleslavem II. tento klášter, který je nejstarším fungujícím klášterem v České republice.

Klášter Břevnov je oázou klidu uprostřed rušné metropole

Klášter sloužil i jako lazaret

Nad klášterem stála vždy ochranná ruka. Vyhnul se například josefínským reformám, protože za pruského obléhání Prahy roku 1757 sloužil jako stáj pro koně a lazaret.

Významné osobnosti kláštera

Mezi významné osobnosti kláštera mimo jiné patřil břevnovský opat František Štěpán Rautenstrauch, který se podílel na četných reformách vysokých škol i právnického a kněžského vzdělávání.

Bazilika sv. Markéty je dominantou celého kláštera

Hanlivý erb i vzácné obrazy

Pro turisty, kteří klášter navštíví, doporučuji si všimnout obrazu, na kterém je kníže Boleslav II. Na tomto obraze uvidíte hanlivý erb. Někteří vládci Svaté říše římské totiž nemohli českým Přemyslovcům zapomenout úkladnou vraždu sv. Václava.

Malý anděl v kartuši proto nedrží přemyslovskou orlici, ale znak, který znázorňuje kotlík, což je urážlivý a hanlivý znak za to, že v přemyslovském rodě byla spáchána bratrovražda.

Pohled do zajímavých interiérů kláštera Břevnov

Prohlídkový okruh Břevnovský klášter

Návštěvníky kláštera provází odborný průvodce. Zavede vás například do nádherné barokní baziliky sv. Markéty nebo vás pozve na malou exkurzi do románské krypty z 11. století. Dále vás seznámí s interiérem barokní prelatury. Nesmíme také zapomenout, že každým rokem se zde koná břevnovská pouť nebo posvícení.

Malířská výzdoba je opravdu ohromující

Vstupné a otevírací doba

Základní vstupné do Břevnovského kláštera stojí 100 Kč, respektive 60 korun. Prohlídka trvá s odborným výkladem zhruba 90 minut. Břevnovský klášter je pro veřejnost otevřen v letní sezónu od pondělí do pátku od 8:30 do 17:30 hodin. O víkendech pak od 9 do 16 hodin. Zahrady břevnovského kláštera jsou zpřístupněny veřejnosti zdarma a to každý den od 6:45 do 20 hodiny.

Břevnovský klášter závěr

Břevnovský klášter je oáou klidu kousek od centra Prahy. Areál i dnes jenom vzkvétá. Úžasná je klášterní zahrada, historické interiéry kláštera, ale stejně tak i Břevnovský pivovar svatého Vojtěcha. V okolí jsou rybníčky, oranžérie nebo třeba krásný pavilón Vojtěška. Návštěvu si rozhodně nenechte ujít.

 

Diskuze ke článku

0/100