Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Anežský klášter v Praze – Průvodce, koncerty, akce

Anežský klášter se nachází na vltavském břehu na Starém Městě pražském a je to jedna z nejvýznamnějších gotických staveb v Praze. V současné době je domovem Národní galerie, která zde prezentuje expozici středověkého a raně renesančního umění.

Anežský klášter historie

Klášter byl založen roku 1231 sv. Anežkou Českou, což byla dcera českého krále Přemysla Otakara I. Od samého začátku byl klášter klarisek a dominikánského řádu významným duchovním centrem, který velkou měrou ovlivňoval dějiny naší země.

Anežský klášter a kostel sv. Františka

Po smrti Anežky České však význam kláštera postupně upadal až byl v roce 1782 definitivně zrušen. Po roce 1782 zde našly domov dílny a sklady. Před definitivní zkázou ho zachránilo úsilí Jednoty pro obnovu kláštera blahoslavené Anežky. Od roku 1963 je pak domovem Národní galerie.

Anežský klášter je dnes otevřený lidem

Co v Národní galerii Anežského kláštera najdete? 

Hlavní část expozice je věnována středověkému českému umění. Zde například uvidíte nádherné deskové obrazy, které pocházejí od Mistra Vyšebrodského oltáře či Mistra Třeboňského oltáře.

Dále jsou zde k vidění významná česká a moravská díla z 15. a počátku 16. století. Z děl zahraničních umělců je potřeba vyzdvihnout mistrovské obrazy Lucase Cranacha staršího nebo Albrechta Altdorfera.

Klášter a jeho zahrady žijí uměním.

Vstupné a otevírací doba

Základní vstupné do Národní galerie Anežského kláštera stojí 220 Kč, respektive 120 korun. Anežský klášter je pro veřejnost otevřen každý den od března do konce října.

Zahrady jsou rovněž otevřeny každý den včetně pondělí. V zimních měsících je klášter otevřen každý den mimo pondělí. Vchod do Národní galerie je možný buď z ulice U Milosrdných 17 nebo z ulice Na Františku 811/10.

Anežský klášter v Praze je unikátní gotická památka

Nejzajímavější část kláštera

Mezi vůbec nejzajímavější část Anežského kláštera patří kostel sv. Františka s místem uložení ostatků českého krále Václava I. Tento románsko-gotický kostel má velmi jednoduchý interiér, který je ovšem prostoupen čistou gotickou krásou. Celý interiér kostela je velmi světlý, protože dvojlodní kostel má velká a štíhlá okna s jednoduše profilovanou kružbou.

Další neopakovatelný pohled na gotické chodby kláštera

Anežský klášter live

Vždy v letních měsících Anežský klášter ožije. Může za to akce Anežka live, která vytváří z celého areálu kláštera živý prostor, který je otevřený různým kulturním, sportovním a literárním aktivitám.

Na pohybové aktivity můžete narazit v krásných zahradách Anežského kláštera. Zacvičit si tady můžete tai-chi, krav magu, jógu nebo i zajímavé cvičení s kočárky, které určitě nadchne maminky s malými dětmi.

Závěr

Anežský klášter je úžasné kulturní místo. Nádherný klášterní komplex se nachází ve středu Prahy a přesto ho mnozí lidé míjí. Věříme, že třeba právě i díky tomuto článku se to konečně změní.

 

Diskuze ke článku

0/100