Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ostrov Lesbos v Řecku – Obsáhlý průvodce na dovolenou

Lesbos, lidově nazývaný Mitilini, patří do Severoegejského souostroví. Se svojí rozlohou 1.630 km2 je Lesbos 3. největším ostrovem Řecka. Na ostrově Lesbos žije 85.000 obyvatel. Lesbos leží velmi blízko tureckého pobřeží, na severu je od něj vzdálen pouze 8 km.

Ostrov Lesbos patří k nejúrodnějším ostrovům Řecka. Říká se mu také „ostrov oliv“. Jeho krajina je velmi rozmanitá a zajímavá.

Vydat se na Lesbos je skvělý nápad

Historie ostrova Lesbos

Pouhých 12 km od hlavního města ostrova Mitilini bylo objeveno prastaré sídliště ještě z doby předřecké – 2700 př.n.l. Celá historie ostrova Lesbos je ovlivněna blízkostí Malé Asie.

Až do roku 1462 si ostrov Lesbos zachoval s malými přestávkami určitou míru nezávislosti. V tomto roce došlo k vpádu Turků a turecká nadvláda trvala více jak 450 let. V této době opustilo ostrov mnoho Řeků a odešlo na pevninu.

Molivos a kulturní centrum ostrova

Památky

V Mitilini, v hlavním městě řeckého ostrova Lesbos, můžete vidět zbytky starověkého města. Zachovaly se části hradeb z 5. stol. př.n.l. a ruiny divadla ze 3. stol. př.n.l., které se stalo vzorem pro římské divadlo na Martově poli v Římě.

Součástí místního archeologického parku je i Menandrův dům, který koncem 3. stol. př.n.l. byl významným salónem, kde se setkávala kulturní elita, která uctívala boha Dionýse. Mozaiky z této vily jsou uloženy v Archeologickém muzeu v Mitiline.

Úzké uličky nabízí v létě stín

Dionýsos a legenda o vínu

Dionýsos je řecký bůh vína a vinařství, který se svojí matce Semele narodil nedonošený. Před žárlivou Hérou ho zachránil sám jeho otec Zeus, který si ho zašil do stehna a donosil jej. Po druhém narození ho pak jeho otec Zeus svěřil bohu Hermovi.

Ani dospívání neměl bůh Dionysos snadné, byl stále terčem Héřiny pomsty a často se musel ukrývat. Nakonec jej skrývaly a vychovaly nymfy, které mu daly ochutnat víno. Velmi mu zachutnalo a opájel se jím a dával je ochutnat i Satyrům a Silénám.

Daroval vinnou révu i lidem, za pohostinné přijetí ji od něj dostal pastýř Ikarius i s návodem, jak vyrobit víno. Od něj se pak rozšířilo do celého Řecka.

Lesbos má opravdu nádherné pobřeží

Na ostrově najdete mnoho památek

Zajímavosti ostrova

Významným a po celém Řecku známým přímořským městečkem na ostrově Lesbos je Plomari. Je zde palírna údajně nejlepšího řeckého ouza. Dříve bylo město proslavené výrobnou lodí.

Tradiční Ouzo

Řecký nápoj ouzo je známý po celém Středomoří. Zkvašené zbytky hroznů se po vylisování vaří ve velkých měděných nádobách. Destilát se ochucuje badyánem nebo fenyklem. Obsah alkoholu se pohybuje zpravidla od 40 do 48%.

Nápoj se pije s vodou nebo se do něho dávají kostky ledu. Aromatické sloučeniny badyánu a fenyklu změní pak čirou barvu v mléčnou.

Obyčejné a zároveň neobyčejné pobřeží Lesbosu

Muzea na Lesbosu

V Mitilini, na řeckém ostrově Lesbos, je řada významných muzeí, které je určitě dobré navštívit. Archeologické muzeum, Byzantské muzeum s pozoruhodnou sbírkou ikon, Theofílovou muzeum a Tériadovo muzeum, která jsou ve vesnici Vareiá 3 km od hlavního města ostrova Lesvos Mitilini.

V Theofilově muzeu jsou vystavena plátna významného naivního malíře a mitilinského rodáka Theófila Chatzimichaila, která zachycují výjevy z lesboského života a portréty lidí z ostrova.

Vnitrozemí je místy vyprahlé, ale krásné

V Tériádově muzeu je významná sbírka avantgardního umění mecenáše Tériade, který žil v Paříži (původním jménem Stratise Elefteriádise). Byl to velký propagátor děl Picassa, Chagalla, Miróa, Legéra a i jejich díla zde můžete spatřit.

Svátek Panny Marie v Petře

V Petře se tradičně chystají mohutné přípravy na svátek Panny Marie. Každý večer svátku se zde sjíždějí pouliční prodejci různých suvenýrů. Hlavní plážová ulice je večer pro nákladní a autobusovou dopravu uzavřena z důvodu bezpečnosti kvůli množství lidí na promenádě.

Jinak je zde v tomto období nejvíce turistů, restaurace jsou plné. Teploty dosahují běžně 40 stupňů, teplota moře je kolem 25-27 stupňů.

Řecko to je především moře a jeho dary

Sardinkový festival

Festival začal ve městě Kallonia. Hraje řecká živá hudba. Lidé tancují na místní skladby charakteristické tance, hoduje se, pije se ouzo a k tomu se pojídali sardinky – vše samozřejmě zdarma. Účastnila se ho spousta místních obyvatel, ale také cizinci a turisté. Oficiální konec byl kolem 23 h.

Místní rybář - na ostrově Lesbos

Zkamenělý les

Unikátní přírodní památkou ostrova Lesbos je „zkamenělý les“. Vznikal po miliony let po výbuchu sopky Ordymnos. Žhavá láva pohřbila mohutné sekvoje, které se postupně přetvořily v kámen. Muzeum věnované této pozoruhodnosti je ve vesničce Sígri.

Jeden z mnoha malých přístavů...

Básnířka Sapfó

Na ostrově Lesbos v Eressu se narodila okolo roku 600 př.n.l. největší básnířka řeckého starověku Sapfó. V Mitilini měla uměleckou školu pro dívky. Dívky se zde učily psát básně a tančit rituální tance na počest bohyni lásky Afrodité. Pravděpodobně omylem byl z toho vyvozen pojem „lesbická láska“.

Básnířku Sapfó obdivoval i Platón, který ji přiřadil jako desátou k devíti múzám. Horátius byl dalším obdivovatel této skvělé básnířky, pojmenoval po ní sapfickou strofu.

Múzy žily na Olympu a jejich hlavním úkolem bylo obveselovat Olympské bohy. Snad jich bylo 9 a 10. múzou byla označena Sapfó. Sestupovaly na zem a obveselovaly smrtelníky nebo s nimi soupeřily.

  1. Erató – Múza lyrického básnictví
  2. Euterpé – Múza tragického básnictví
  3. Kalliopé – Múza epického zpěvu a vědy
  4. Kleió – Múza dějepisu nebo hry na lyru
  5. Melpomené – Múza zpěvu a tragédie
  6. Polymnie – Múza vážného zpěvu a hymnů
  7. Terpsichoré – Múza tance
  8. Thalie – Múza komedie
  9. Úránia – Múza astronomie

Plážová pohoda

Města a vesnice na Lesbosu

Lesbos je oproti jiným ostrovům poměrně řídce obydlen. Přesto tady najdeme zajímavá města i vesnice. Mnohé z nich vám rádi představíme v následujících odstavcích.

Město Molivos

Nejmalebnější a nejnavštěvovanější město na řeckém ostrově Lesbos je Molivos (Míthimna). Říká se, že Míthimnu (Molivos) obléhal sám achajský bojovník Achilleus. Ještě na počátku minulého století žilo ve městě Molivos (Mithimna) mnoho bohatých muslimů, kteří vybudovali nákladné pestré třípodlažní domy „archontika“.

Obytná část byla až v horním podlaží domu. Další pozoruhodností města Molivos je také 12 pouličních kašen. Hrad Molivos je skutečnou dominantou města. Je odtud ohromující výhled na turecké pobřeží.

Lesbos je úhledný a malebný řecký ostrov

Domy přímo na skále

Vesnice Agiásos

Nejkrásnější vesnicí na ostrově Lesvos je vesnice Agiásos. Vesnice v horách pochází již z 12. stol. V klášterním kostele Panagía Vrefokratoussa je vzácná ikona, kterou údajně namaloval sám sv. Lukáš.

V létě je tady obrovská pohoda

Jako by se zde zastavil čas. Domy s keramickými obklady a úzké uličky se v uplynulých letech příliš nezměnily. Krámky, kde si můžete zakoupit nejrůznější místní výrobky, jsou vestavěny do základů svatyně. Vesnice udržuje toto pozoruhodné místo za peníze z pronájmu.

Lesbos může nabídnout i mnoho krásných památek

Vesnice Mantamádos

Další velmi pozoruhodnou vesnici na řeckém ostrově Lesbos je vesnice Mantamádos. Nedaleko ní je klášter Moní Taxiárchos, kde je černá ikona archanděla Michaela, která je údajně vytvořena z bláta a z krve Turky zavražděných mnichů. Toto místo je zajímavé také tím, že zde přetrval obřad, kde jsou veřejně obětována zvířata (býk).

Jeden z mnoha místních klášterů

Všude na Lesbosu se najdou i menší kostelíky

Vesnice Petra

Malebnou pobřežní vesnici Petru s krásnou písečnou pláží charakterizuje velký sopečný monolit – skála. Tato mohutná skála stojí v údolí uprostřed vesnice a dala vesničce jméno. V úpatí obrovského monumentu se choulí bazilika Agios Nikólaus se zachovalými původními freskami. Byla postavena v 16. stol.

Nahoře na skále je kostel Panagia Glykofiloúsa, kde se konají velkolepé slavnosti u příležitosti svátku panny Marie (15.8.). Poutníci stoupají po 103 schodech a klaní se před ikonou Panny Marie. O tomto svátku jsme psali o něco výše.

Další pohled na město Molivos

Ostrov Lesbos závěr

Ostrov Lesbos je jedním z největších v Řecku. Překvapivě ale nepatří mezi nejnavštěvovanější. Pro někoho to může být obrovská výhoda. Přitom Lesbos může nabídnout opravdu obrovskou porci přírodních, historických a kulturních krás. Je to ostrov, kde se mísili různé historické vlivy. Zároveň je to ostrov úrodný, takže vždy patřil spíše k těm bohatším. Zdejší olivy a sardinky si rozhodně jako suvenýr musíte přivést.

Dovolenou na Lesbosu vám tak musíme jenom doporučit. Lesbos je úžasný ostrov a určitě vás nezklame.

Hluboko ve vnitrozemí ostrova Lesbos

Některé památky jsou v noci nádherně nasvícené

Diskuze ke článku