Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Okresy ČR – Mapy, přejezdy, průvodce

Okresy ČR (v České republice) jsou stále platnými územními jednotkami našeho státu. Představíme vám, co to okres je, jak okresy vznikly, kolik okresů v naší zemi máme a kde přehledně najít mapy všech okresů na internetu.

Co je to okres?

Okresy v České republice jsou územní jednotky středního stupně. V praxi to znamená, že okres je vyšší správní jednotka než obec a nižší správní jednotka než kraj.

Okresy zde vznikly již v roce 1849 za Rakouska-Uherska. V té době bylo v Čechách 79 okresů, na Moravě 25 a ve Slezsku 7.

Okresy ČR přehledná mapa

Mapy okresů se pak postupně předělávaly a měnily. Velké sloučení okresů do větších celků proběhlo v roce 1960.

Krátká historie okresů

Okresy v naší zemi jsou dědictvím uspořádaní Rakouska-Uherska. Po vzniku Československa došlo k navýšení okresů, protože bylo nutno připočítat okresy na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

V té době bylo v Čechách 103, na Moravě a ve Slezsku 45, na Slovensku 79 a v Podkarpatské Rusi 12 okresů.

Další větší změny přišly po roce 1949 a 1993. Po roce 1993 okresy víceméně zůstaly, ale postupně byly rušeny okresní úřady.

V roce 2003 pak dochází k úplnému zrušení okresních úřadů, nicméně okresní organizace u soudů a policie zůstaly nadále zachovány.

Slepá mapa okresů v Česku

Kolik okresů má České republika?

V současné době má Česká republika celkem 76 okresů, přičemž každý okres má své okresní město. Všechny okresy jsou označené číselným kódem.

Tak okres Benešov má například kód 3201, okres České Budějovice má kód 3301, okres Hodonín má kód 3706.

Co se týče počtů okresů v jednotlivých krajích, tak nejvíce jich má Středočeský kraj, který disponuje celkem 12 okresy. Nejméně okresů je v Karlovarském kraji, který má pouze 3 okresy. Velký počet okresů je rovněž v Jihomoravském a Jihočeském kraji.

Okresy, kraje a důležitá města v Česku

Kde najít mapy okresů na internetu?

Přehledné mapy všech okresů najdete na webových stránkách mapy.cz nebo na internetových stránkách google.com. Pokud na stránce mapy.cz napíšete do vyhledávače slovo okres Benešov, zobrazí se vám hranice celého okresu červenou barvou.

Stejný princip vyhledávání funguje i na stránkách google.com. Další zajímavou internetovou stránkou je web atlaso.cz, kde je administrativní dělení celé České republiky vidět na jedné stránce.

Další dělení okresů v České republice

Okresy se v České republice dále dělí na obce a vojenské újezdy. Pouze Praha není samostatným okresem, nýbrž má zároveň pravomoc obce a kraje. V Praze tak například nenarazíte na okresní soudy, ale na obvodní soudy.

Okresy ČR závěr

Snad vám tento článek pomohl zorientovat se v tom, co jsou to okresy, jak vznikly a jak se vyvíjely. Připravili jsme pro vás praktické mapy i odkazy na interaktivní online mapy okresů.

Diskuze ke článku