Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nákladové Nádraží Žižkov – Kultura, projekty, nové byty?

Nákladové Nádraží Žižkov najdete na ulici Jana Želivského 2 na Praze 3. Jedná se o významnou industriální památku z dob první republiky.

Nákladové Nádraží Žižkov se představuje

Mimořádnou technickou památkou z dob první republiky je Nákladové nádraží Žižkov, které bylo v době svého vzniku pýchou Československých státních drah.

V současné době se jedná o nejlépe zachovanou technickou památku na území hlavního města Prahy.

Nákladové Nádraží Žižkov hledá svůj nový účel

Historie nádraží

Funkcionalistická budova nádraží byla vyprojektována Dr. Ing. Karlem Caivasem a Ing. arch. Vladimírem Weissem. Psal se rok 1930.

Pár let poté byly postaveny skladiště, rampy a správní budovy. Celý objekt stál zhruba 100 milión korun. Provoz nádraží byl spuštěn v roce 1936.

Nádraží fungovalo celý 66 let a definitivní konec přišel v roce 2002, kdy byl zde odbaven poslední nákladní vlak.

Další zápis do dějin nádraží přišel v roce 2013, kdy byly nádražní budovy zapsány na seznam národních kulturních památek České republiky.

Nádraží fungovalo 66 let

Technické parametry nádraží

Rozloha celého areálu nákladového nádraží činí 33 hektarů. Komplex objektů zahrnuje administrativní budovy a dvě připojené budovy skladiště.

Budovy tak spolu vytvářejí jeden celek ve tvaru praktického U, který je navzájem propojen systémem ocelových konstrukcí lávek a výtahů určených k transferu materiálu. V areálu nádraží se ještě nacházejí i vrátnice a vodárna.

Opuštěné peróny mají svou poetiku

Značně sofistikovaná stavba

Žižkovské nákladové nádraží je důmyslnou funkcionalistickou stavbou, která byla za první republiky provozně nejmodernějším nádražím v tehdejší Evropě.

Promyšlené uspořádání provozu umožňovalo spojit funkci překladiště a manipulaci zboží. Skvělou novinkou byly například patrové objekty skladišť, které byly důmyslně propojené výtahy s propojujícími tunely v přízemí.

Jedinečné bylo rovněž i použití patrových skladišť po obou stranách kolejiště.

Žižkov má svou dominantu

Budoucnost nádraží

Současný stav nákladového nádraží není nikterak růžový. Objekty značně chátrají a kolejiště zarůstají bujnou vegetací.

Do budoucna se však zde plánují velké investiční záměry, neboť by zde měla vniknout nová moderní obytná čtvrt. Zhruba v horizontu dvaceti let zde má vzniknout až jedenáct tisíc zbrusu nových bytů pro dvacet tří tisíc obyvatel.

V nové obytní čtvrti nevyrostou pouze tolik potřebné obytné domy, ale také budova základní školy, náměstí, parky a mateřská školka pro 650 žáků. Na Nákladovém nádraží Žižkov budou v následujících letech stavět firmy Finep, Central Group, Penta Real Estate či Sekyra Group.

Nákladové Nádraží Žižkov se změní na byty, školky, školy a další zařízení města

Nákladové Nádraží Žižkov závěrečné shrnutí

Nákladové Nádraží Žižkov je unikátní soubor staveb. Jedinečné místo s velkým geniem loci. Svému účelu už sice neslouží, ale potenciál do budoucna má obrovský. Zatím slouží pouze občasným kulturním akcím, sám si pamatuje na legendární „Design blok,“ který jsem zde navštívil.

Snad se nádraží ujmou schopné ruce a vytvoří mu hezkou budoucnost.

Diskuze ke článku