Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Klášter Teplá řádu premonstrátů – Otvírací doba, prohlídky

Klášter Teplá najdete ve stejnojmenné obci v Karlovarském kraji. Nádherný premonstrátský klášter v barokním hávu je klenotem mezi českými kláštery, protože ve svých útrobách skrývá nesmírně hodnotnou a cennou historickou knihovnu.

Vše začalo roku 1193

Vše začalo na konci 12. století, kdy zdejší klášter založil český šlechtic Hroznata z Ovence. Již od počátku založení kláštera v roce 1193 byl klášter určen pro řád premonstrátů, který se od svého založení řídil řeholí svatého Augustina.

Městečko a klášter Teplá

Hlavní činností řádu bylo především kazatelství, pomocná činnost v duchovní správě, vědě a školství. Všechny tyto činnosti se snažili v klášteře Teplá premonstráti svědomitě vytvářet a rozvíjet.

Významné milníky v dějinách kláštera

Prvním významným milníkem v dějinách kláštera byl rok 1232. V tomto roce byl totiž klášter slavnostně vysvěcen pražským biskupem.

Další důležitou etapou byl konec 15. století, kdy klášter ekonomicky a kulturně vzkvétal pod vedením opata Zikmunda Hausmanna.

Zajímavým obdobím v historii Kláštera bylo období konce 19. století, kdy zde byla postavena lékárna, stáje nebo mlýn s pivovarem.

Hlavní část kláštera svítí novotou

Významné osobnosti kláštera

Mezi výrazné osobnosti kláštera patří opat Zikmund Hausmann, který zde působil na konci 15. století. Opat Hausmann upevnil klášterní hospodářství zakládáním místních rybníků a těžbou stříbra.

Za jeho působení nakoupila klášterní knihovna cenné liturgické rukopisy z Magdeburku. Knihovna za něj dosáhla úctyhodného počtu 700 svazků. Byl to také on, kdo zde založil knihvazačskou dílnu.

Pohled na hlavní kostel kláštera

Prohlídková trasa

V rámci komentované prohlídky kláštera si budete moci prohlédnout malý a velký muzejní sál, pracovnu knihovníka a zejména nádhernou historickou knihovnu. Historickou knihovnu uvidíte z úrovně druhé galerie, takže se vám naskytne přehledný pohled na celou knihovnu, která uchovává cenné opisy biblí, řeholi premonstrátského řádu a dalších filosofických a theologických knih.

Součástí expozice je rovněž kompletní sbírka portrétů všech premonstrátských opatů, kteří vedli klášter od 12. až do 20. století.

Malebné městečko Teplá

Podzemí kláštera

Další prohlídková trasa kláštera vás zavede do jeho důmyslného podzemí. Klášter Teplá nabízí unikátní podzemí a sklepení. Uvidíte unikátní barokní štoly, záchodové komory a nejhlubší podzemí kláštera. V rámci této prohlídky si se sebou určitě vezměte baterku a pevnou nepromokavou obuv.

V okolí kláštera je mnoho úžasných míst k relaxaci a rozjímání

Vstupné a otevírací doba

Vstupné do kláštera stojí 100 Kč, respektive 70 korun snížené. Sázavský klášter je v turistickou sezónu otevřen od pondělí do neděle od 9 do 17 hodin. Mimo turistickou sezónu je klášter otevřen od pondělí do soboty od 9 do 15:30 hodin, v neděli pak od 11 do 15:30 hodin.

Klášter Teplá závěr

Klášter v Teplé je unikátní historickou památkou. Rozsáhlý areál prochází postupnou rekonstrukcí a jeho hlavní část dnes už opravdu vypadá k světu. Návštěvu městečka i kláštera vám můžeme od srdce jenom doporučit. Okolí láká na procházky i cyklovýleky. Slibujeme vám, že budete nadšeni!

Diskuze ke článku

0/100