Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Broumovský klášter – Ubytování, otevírací doba, vstupné

Broumovský klášter je benediktýnský klášter ze 14. století, který se nachází v Královéhradeckém kraji.

Krátké dějiny kláštera

Broumovský klášter byl založen už ve 14. století. Během husitských válek byl broumovský klášter místem azylu pro mnichy z Břevnova, kteří ze svého kláštera museli před husity uprchnout.

Strana kláštera směrem do zahrad

V 16. století dochází k úpadku zdejšího řeholního života, nicméně po roce 1620 dochází k jeho opětovnému rozkvětu. Smutnou kapitolou v dějinách kláštera je období po roce 1950, kdy byl zde zřízen integrační tábor pro řeholníky z celého Československa.

Prohlídkový okruh

Návštěva kláštera je nesmazatelným zážitkem, poněvadž se tak trochu ocitnete v dobách dávno minulých. Prohlídka je zaměřena na každodenní chod kláštera, takže se dozvíte, jak to v běžném životě mnichů chodí.

Hlavními magnety prohlídky jsou pak opatský kostel Sv. Vojtěcha, refektář, velká klášterní knihovna a sakristie.

Klášter dostal moderní a krásnou rekonstrukci

Současný stav Broumovský klášter

Obnova kláštera začala v roce 2013. Jedná se o projekt „Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera“, který je financovaný z fondů Evropské unie.

Od roku 2013 se díky revitalizaci podařilo vybudovat nové nahrávací studio, koncertní sály a učebny. Revitalizací prošla rovněž celá rozlehlá klášterní zahrada, včetně všech jejích objektů. Opraven byl kupříkladu domek zahradníka, kašna nebo památník opata Jakuba Chmela.

Na stávající projekt v současné době navazuje již druhá etapa, ve které se budou rekonstruovat bývalé mnišské cely na ubytovací jednotky.

Broumovský klášter a jeden z jeho hlavních vstupů

Kopie Turínského plátna

V roce 1999 byla v opatském kostele sv. Vojtěcha nad kaplí sv. Kříže nalezena velká vzácnost. Šlo o kopii Turínského plátna z roku 1651. U svinutého plátna byla ještě přiložena stará průvodní listina, z které je patrné, že plátno bylo darem turínského arcibiskupa Bergiria.

Ten plátno daroval opatu u sv. Mikuláše na Starém Městě pražském Matoušovi Ferdinandovi Sobkovi z Bílenberka, který později tuto sakrální vzácnost daroval broumovskému klášteru.

Mumie vambereckých měšťanů

Za pozornost stojí určitě prohlídka rozsáhlých sklepení broumovského kláštera, kde je uloženo celkem 34 mumií. Jedná se o mumie z farního kostela sv. Prokopa ve Vamberku.

Obnovený kostel Sv. Vojtěcha

Nejstarší mumie jsou ze 17. století, ty mladší pak z 18. století. Jedná se především o mumie občanů města Vamberka, ale také mumie kněží a dalších významných osobností. Zajímavostí je, že mezi dospělými leží taktéž dvě dětské mumie.

Zahrada a vzdělávací centrum

Od roku 2015 je otevřena krásná zahrada broumovského kláštera, která je veřejnosti přístupná zdarma.

V stejném roce také došlo k zahájení činnosti Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov. Nabídka vzdělávacích programů je určena pro děti i dospělé. Za všechny jmenujme aspoň letní příměstské tábory, které jsou v létě velmi žádané.

Klášterní zázemí

Vstupné a otevírací doba

Základní vstupné do Broumovského kláštera stojí 130 Kč, respektive 70 korun.  Broumovský klášter je pro veřejnost otevřen od března do konce listopadu. Areál broumovského kláštera je otevřen denně, včetně pondělí. Prohlídky se konají od 9 hodiny ranní vždy v každou celou hodinu.

Broumovský klášter závěr

Broumovský klášter je unikátní památka, která velmi dlouhou dobu chátrala. Naštěstí škody nebyly nezvratné a v dnešní době je klášter nádhernou ukázkou obnovy. Je to klášter pro 21. století s bohatou nabídkou vzdělávacích a kulturních služeb. Proto vám jeho návštěvu můžeme od srdce jenom doporučit. Celý tento kraj s nedalekými Broumskými stěnami a Adršpachem stojí za to.

 

Diskuze ke článku

0/100