Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Aralské jezero – Mapa, fakta, příběh vysychání aktuální stav

Aralské jezero je situované na hranicích Kazachstánu a Uzbekistánu. Jedná se o bezodtoké slané jezero, přičemž jeho hlavními přítoky jsou řeky Syrdarja a Amudarja. Jezero v posledních letech raketovým tempem vysychá.

Představení Aralského jezera

V polovině dvacátého století se Aralské jezero mohlo pyšnit tím, že je 4. největší jezero na světě. Byl v něm bohatý vodní svět, který zaměstnával velké množství lidí v okolí jezera.

Poušť Aralkum na dně bývalého jezera

Dnes je situace velice tristní, protože Aralské jezero je několikanásobně menší než v minulosti. Jeho hladina dokonce klesla o 20 metrů. Jezero je rovněž několikanásobně slanější než dřív, takže se v něm nevyskytují žádné ryby.

Místní ekosystém byl zničen a okolí bičují písečné bouře. Na druhou stranu se podařilo učinit kroky, které alespoň stabilizovaly severní část jezera, takže by nemělo úplně zaniknout.

Aralské jezero je pouští, kde bývalé rybářské lodě rezaví

Poušť Aralkum

Místo bohatého jezera plné ryb zde vznikla nová suchopárná poušť, které dostala pojmenování Aralkum. Velké množství odvátých solí zasolilo půdu v dalekém okolí.

Zmenšení plochy jezera snížilo vlhkost místního podnebí a způsobilo větší roční rozkolísanost teplot – léta jsou teplejší a zimy studenější.

Přístavy, které jste v minulosti na březích jezera mohli vidět, jsou v současnosti vzdáleny desítky kilometrů od pobřeží.

Bývalé prosperující města také chátrají

Aralské jezero vznik

Aralské jezero je situované ve velmi suché oblasti, která je skoupá na dešťové srážky. Jezero je navíc pozůstatkem někdejšího oceánu Tethys, který se rozprostíral zhruba mezi Afrikou a Euroasií. Jak se Afrika postupem času přibližovala více k evropskému kontinentu, oceán Tethys se ustavičně zmenšoval.

V současné době z něj zbylo Marmarské, Středozemní, Černé a Azovské moře. Kaspické moře a Aralské jezero byly od Černého moře odděleny a jelikož jsou obě situované ve velmi suché oblasti, byly by stejně odsouzeny k definitivnímu zániku.

Další zničující pohled

Proces vysychání

Proces vysychání Aralského jezera začal již za éry Sovětského svazu, kdy sovětští experti a odborníci vymysleli důmyslný plán, že by se v okolní poušti dala velmi efektivně pěstovat bavlna.

Bavlník však potřebuje velké množství vody a ta se začala už od třicátých let minulého století ve velkém množství čerpat především z řek Amudarji a Syrdarji a jejich přítoků. Vody v obou řekách rapidně ubylo a díky tomu začala postupně klesat i hladina jezera.

Krajina kolem Aralského jezera je děsivá ale krásná

Současná situace

V současnosti je Aralské jezero rozčleněno na několik samostatných částí. K prvnímu rozdělení začalo v roce 1987, kdy se jezero rozdělilo na severní a jižní část. U Severního Aralského jezera se díky velké stavbě přehrady, kterou Kazachstán definitivně dokončil v roce 2005, zdařilo zvednout hladinu jezera o několik metrů.

Proces vysychání jezera změnil také celou tvář jezera, protože z četných ostrovů se staly poloostrovy, přičemž některé se úplně spojily s pevninou.

Aralské jezero památník na dávnou slávu

Aralské jezero závěr

Situace kolem Aralského jezera by pro nás měla být velkým poučením. Na ničení přírody v zájmu chamtivosti totiž opět doplatí hlavně lidé. Dříve krásné a prosperující jezero se změnilo v poušť. Je to velké memento působení lidské civilizace.

 

Diskuze ke článku

0/100