Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sázavský klášter – Akce, historie, otvírací doba

Sázavský klášter je bývalý benediktinský klášter s bezmála tisíciletou tradicí je prostoupen jemnou mystikou, duchovní atmosférou a letitými příběhy. V rozsáhlém areálu Sázavského kláštera najdete skvělé místo pro odpočinek i mystické rozjímání.

Vše začalo roku 1032

Vše začalo v první polovině 11. století, kdy zde svatý Prokop založil jeden z nejstarších benediktinských klášterů v Čechách.

Jedná se o neobyčejné mystické místo, na kterém se střetávaly západní a východní kultury. Zde byla rovněž křižovatka slovanské i latinské zbožnosti. To vše můžete zjistit, když do Sázavského kláštera přijedete a můžete si celý areál kláštera prohlédnout.

Sázavský klášter hlavní vstup

Sakrální gotická nádhera

Když do Sázavského kláštera přijedete, tak můžete například rozjímat nedaleko poustevnické jeskyně sv. Prokopa nebo prozkoumat základy klášterního kostela z 11. století či se dívat na unikátní gotické fresky v interiérech nedokončeného chrámu.

Dále si zde můžete prohlédnout ostatky zakladatele kláštera nebo se projít barokním konventem přeměněným na praktický zámek.

Osobnost sv. Prokopa

Sv. Prokop byl křesťanský poustevník a mnich, který založil Sázavský klášter. Již velmi záhy byl v Čechách uctívaný jako světec. Na počátku 13. století byla jeho svatost stvrzena Římem, což jeho kult ještě více posílilo.

Prokopův život byl plný zvláštností a zcela se vymyká tomu, co známe z životů sv. Václava, sv. Ludmily nebo sv. Vojtěcha. Prokop totiž nebyl z vládnoucího rodu a jeho pozemský život nebyl ukončen násilnou smrtí.

Prohlídková trasa

Sázavský klášter nabízí prohlídkovou trasu s průvodcem, který vás provede severní zahradou, kde uvidíte základy starého románského kostela, který byl zasvěcen sv. Kříži.

V rámci komentované prohlídky dále uvidíte barokní kostel sv. Prokopa a krypty pod ním, kde spočívá svatá relikvie z jeho těla. Poté projdete gotickou kaplí Panny Marie do budovy bývalé klausury, kde v minulosti bydleli mniši.

Prohlídka dále pokračuje stálou výstavou nazvanou „Staroslověnská Sázava“ se spoustou cenných středověkých rukopisů. Tato část prohlídky je bezesporu nejzajímavější, protože v této expozici jsou k vidění nejenom barevně iluminované latinské a slovanské rukopisy, ale také další předměty z archeologických průzkumů kláštera.

Vstupné a otevírací doba Sázavský klášter

Vstupné do kláštera stojí 100 Kč, respektive 70 Kč snížené vstupné. Rodinná vstupenky pak přijde vaší peněženku na 270 korun. Sázavský klášter je v turistickou sezónu otevřen od úterý do neděle od 10 do 15:30 hodin. O letních prázdninách je otevírací doba prodloužena do 16:45 hodin.

Tip na ubytování

Nedaleko klášteru se nachází skvělé a nevšední ubytování Teepee & Spa.

Sázavský klášter závěr

Sázavský klášter si prošel slavnými obdobími stejně jako dekádami úpadku. Je to unikátní klášter, který se sice nezachoval ve své celistvosti a po některých částech zbyly jenom obvodové zdi, ale přesto rozhodně stojí za vidění. Za nás můžeme návštěvu klášteru upřímně doporučit. I autor tohoto článku si ho nenechal ujít. A jenom tak mimochodem, tak pokud jste vodáci, tak někdy určitě budete mít cestu kolem.

Diskuze ke článku